23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 158-391276
Offentliggjort
19.08.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Botkyrka kommun

System för medicinsk elevjournal, elevhälsa och ungdomsmottagning


Botkyrka kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Botkyrka kommun
212000-2882
Munkhättevägen 45
Tumba
147 85
Sverige
Kontaktperson: Sofia Forsman Ekman
E-post: sofia.ekman@botkyrka.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.botkyrka.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

System för medicinsk elevjournal, elevhälsa och ungdomsmottagning

Referensnummer: 2018:294
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48814000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Samla all dokumentation från elevhälsans alla olika insatser.

Oavsett vilken personalkategori inom elevhälsan man hör till ska man enkelt kunna dokumentera sina kontakter med och om eleven. Uppgifterna ska kunna dokumenteras både i en yrkesjournal och dessutom i en gemensam elevakt som är tillgänglig för rektor och hela elevhälsoteamet.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48180000
72000000
72220000
72250000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Samla all dokumentation från elevhälsans alla olika insatser.

Oavsett vilken personalkategori inom elevhälsan man hör till ska man enkelt kunna dokumentera sina kontakter med och om eleven. Uppgifterna ska kunna dokumenteras både i en yrkesjournal och dessutom i en gemensam elevakt som är tillgänglig för rektor och hela elevhälsoteamet.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Krav på systemstöd / Viktning: 65 %
Kostnadskriterium - Namn: Krav på leverans och införande / Viktning: 10 %
Kostnadskriterium - Namn: Pris / Viktning: 25 %
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 055-127030
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
03/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
ProReNata AB
556827-5555
Skeppsbron 30
Stockholm
111 30
Sverige
E-post: richard.hellborg@prorenata.se
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 5 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Södertörns tingsrätt
Huddinge
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/08/2019

Send til en kollega

0.064