23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 175-427033
Offentliggjort
11.09.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Kungliga Tekniska högskolan

Upphandling av elektroniskt rekryteringssystem


Kungliga Tekniska högskolan

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 156-385262)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Kungliga Tekniska högskolan
202100-3054
Brinellvägen 8
Stockholm
100 44
Sverige
Kontaktperson: Kadiatou Diawara Rundqvist
E-post: kadiatou@kth.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kth.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling av elektroniskt rekryteringssystem

Referensnummer: V-2019-0214
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72220000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ett elektroniskt rekryteringssystem (i form av en molntjänst med integrationer mot KTH:s system) som ger ett tydligt stöd till KTH:s rekryteringsprocesser och alla aktörer i rekryteringsprocessen med spårbar ärendehantering från initiering av en rekrytering till beslut och arkivering.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
09/09/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 156-385262

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 13/09/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 19/09/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 16/09/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 20/09/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.079