23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 176-429301
Offentliggjort
12.09.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Sveriges Radio Aktiebolag

Utvecklare


Sveriges Radio Aktiebolag

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 131-322158)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Sveriges Radio Aktiebolag
556419-3232
Stockholm
105 10
Sverige
Kontaktperson: Helena Seelbach
E-post: helena.seelbach@sr.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sverigesradio.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Utvecklare

Referensnummer: SR1925
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72220000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av utvecklare för app, fullstack och uppdrag/förvaltning.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10/09/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 131-322158

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 10/09/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 12/09/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 11/09/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 13/09/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.063