23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 177-432034
Offentliggjort
13.09.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Haninge kommun

Leverantör för webbplattform


Haninge kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 112-275022)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Haninge kommun
212000-0084
Rudsjöterrassen 2
Haninge
136 81
Sverige
Kontaktperson: David Pyring
E-post: david.pyring@upphandlingsodertorn.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.haninge.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Leverantör för webbplattform

Referensnummer: SUN 2019/088
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72514200
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av leverantör för EPi Servers molnbaserad webbplattform (DXC CMS) och support-, förvaltnings- och utvecklingstjänster för Haninge kommun.

Inbjudan

Upphandling Södertörn inbjuder härmed tillsammans med Haninge kommun till upphandling av leverantör för EPi Servers molnbaserad webbplattform (DXC CMS) och support-, förvaltnings- och utvecklingstjänster.

Inledning

Kommunen söker en leverantör som kan leverera EPi Servers molnbaserad webbplattformstjänst DXC och support-, förvaltnings- och utvecklingstjänster. I kommunen finns idag ett 70-tal webbplatser, varav ett intranät, utvecklade i CMS EPiServer (f n 11) och EPiFind som sökmotor, inom ramen för EPi Servers molnbaserad webbplattformstjänst DXC.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
09/09/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 112-275022

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 09/09/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 10/09/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 10/09/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 11/09/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.078