23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 178-434390
Offentliggjort
16.09.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Danderdyds Sjukhus AB

Upphandlingsverktyg med avtalsregister


Danderdyds Sjukhus AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Danderdyds Sjukhus AB
5565756169
Stockholm
Danderyd
182 88
Sverige
Kontaktperson: Thomas Bruno
Telefon: +46 812359287
E-post: thomas.bruno@sll.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: www.ds.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandlingsverktyg med avtalsregister

Referensnummer: DS2019-1758
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48490000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Danderyds sjukhus AB har slutfört upphandling av upphandlingsverktyg med avtalsregister för användande vid Danderyds sjukhus upphandlingsverksamhet.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 588 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72212490
79418000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Ett (1) avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör för att täcka hela det aktuella behovet

Avtalet ska täcka myndighetens samlade behov av upphandlingsverktyg och avtalsregister för den aktuella tidsperioden.

Den årliga kostnaden för licenser, transaktionspaket för tilläggstjänster (såsom kreditupplysningar), tilläggsmoduler för digital signering eller kreditkontroller samt uppstart ska vara max 100 000 kr exklusive moms.

Den årliga kostnaden kommer beräknas utifrån totalkostnad för hela perioden (maximalt 6 år) dividerat med 6.

Upphandlingsföremålet

Målet med upphandlingen är att teckna avtal avseende leverans av ett digitalt upphandlingsverktyg med avtalsregister.

Avtalstiden är två (2) år med möjlighet till förlängning med två perioder om vardera två år (2+2).

Avtalet ska omfatta användarlicenser för 10 upphandlare, en administratörslicens samt fyra leverantörslicenser.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Funktionalitet och användbarhet / Viktning: 7
Pris - Viktning: 93
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

1. Förlängning med 2 ytterligare perioder om 2 år (2+2)

2. Tilläggsmodul för direktupphdandlingar

3. Användarutbildning

4. Utbildning av lokal administratör

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i de fall som räknas upp nedan
  • Kontraktet ligger utanför direktivets tillämpningsområde
Förklaring:

Upphandlingen har genomförts genom Förenklat förfarande enligt Lag om Offentlig upphandling (SFS 2016:1145) 19 kap.

Det totala värdet på kontraktet är på 590 000 SEK och takpris enligt upphandlingen har varit 600 000 SEK, vilket är under tröskelvärdet.

Enligt direktivet behöver upphandlingar under tröskelvärdet inte förhandsannonseras i TED.

IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande
Den upphandlande myndigheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: DS2019-1758
Benämning på upphandlingen:

Upphandlingsverktyg med avtalsregister

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/09/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Visma Commerce AB
5565338745
Box 30122
Stockhom
104 25
Sverige
Nuts-kod: SE110
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 590 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 590 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 856168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se/

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Stockholm
11576
Sverige
Telefon: +46 856168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se/

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
13/09/2019

Send til en kollega

0.066