23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 178-434404
Offentliggjort
16.09.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Karlskrona kommun

HR och lönesystem


Karlskrona kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 133-327329)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Karlskrona kommun
212000-0829
Östra Hamngatan 7B
Karlskrona
371 83
Sverige
Kontaktperson: Mikael Augustsson
E-post: mikael.augustsson@karlskrona.se
Nuts-kod: SE221

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.karlskrona.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

HR och lönesystem

Referensnummer: KS 2018/2546 2.6.1
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48450000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

HR och lönesystem för Karlskrona kommun och Räddningstjänsten Östra Blekinge. Upphandlingen avser också service, support, drift och underhåll samt utveckling och tillkommande konsultinsatser under avtalsperioden. De kommunala bolagen erbjuds att delta genom option.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
12/09/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 133-327329

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 15/09/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 29/09/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 16/09/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 30/09/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.047