23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 178-434716
Offentliggjort
16.09.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Umeå Energi Aktiebolag

In- och utdatatjänster


Umeå Energi Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Umeå Energi Aktiebolag
556097-8602
Löpevägen 3
Umeå
906 20
Sverige
Kontaktperson: Carolina Tjärnqvist
Telefon: +46 90-160255
E-post: carolina.tjarnqvist@umeaenergi.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.umeaenergi.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Utvinning av gas och olja

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

In- och utdatatjänster

Referensnummer: UE-2018-0696-160
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72412000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar två delområden indatatjänster och utdatatjänster.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Delområde 1 Indatatjänst

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72412000
48223000
48811000
72212312
79999000
48444100
79820000
79824000
79823000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Nuts-kod: SE331
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar två delområden indatatjänster och utdatatjänster.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Delområde 2 Utdatatjänst

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72412000
48223000
48811000
72212312
79999000
48444100
79820000
79824000
79823000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE331
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar två delområden indatatjänster och utdatatjänster.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 020-044591
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Delområde 1 Indatatjänst

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 3
Del nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Delområde 2 Utdatatjänst

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/07/2019
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Umeå
Box 193
Umeå
901 05
Sverige
Telefon: +46 90-177400
E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se
Fax: +46 90-137588

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniumea.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/09/2019

Send til en kollega

0.094