23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 180-438466
Offentliggjort
18.09.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Kalmar kommun

Klienter / datorer med tillbehör


Kalmar kommun

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 134-329115)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Kalmar kommun
212000-0746
Box 611
Kalmar
391 26
Sverige
Kontaktperson: Anna Sverresdotter
E-post: anna.sverresdotter@kalmar.se
Nuts-kod: SE213

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kalmar.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Klienter / datorer med tillbehör

Referensnummer: KS 2019/0609
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
30213000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Beställaren avser att upphandla digitala klienter inklusive tillbehör och produktnära tjänster, med tillhörande ansvar för logistik, service, support och livscykelhantering. Beställaren uppskattar den totala inköpsvolymen per år till ca 2 500 000 SEK.

Upphandlingen genomförs som samordnad Upphandling för kommuner och dess bolag i Kalmar län.

Beställarens ombud i Upphandlingen är Kalmar kommun, Kommunledningskontoret, Upphandlingsenheten.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/09/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 134-329115

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 16/09/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 19/09/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 17/09/2019
Lokal tid: 08:00
Ska det stå:
Datum: 20/09/2019
Lokal tid: 08:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.047