23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 180-438601
Offentliggjort
18.09.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

SOLLEFTEÅ KOMMUN

Vindere

Tvätt och hyra textilier

(17.12.2019)
Textilia Tvätt & Textilservice AB
Box 1544
701 15 Örebro

Tvätt och hyra textilier


SOLLEFTEÅ KOMMUN

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
SOLLEFTEÅ KOMMUN
212000-2437
kommunstyrelseförvaltningen
Sollefteå
881 80
Sverige
Kontaktperson: Eva Hägesten
Telefon: +46 620-682342
E-post: eva.hagesten@solleftea.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.solleftea.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/solleftea/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45503
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/solleftea/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45503
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Kommun
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Tvätt och hyra textilier

Referensnummer: UH-2019-54
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
98310000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Vårt nuvarande avtal löper ut 2020-03-31 och en ny upphandling ska ske. Ramavtalet omfattar Sollefteå Kommuns behov av tvättjänster d.vs. cirkulations tvättjänster, hyra samt tvätt av personalkläder och tvätt av eget gods för särskilt boende, korttidsboende, boenden inom funktionsstöd, skolor, förskolor m.fl. enligt bifogade förutsättningar och krav.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 5 200 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
98310000
98312000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Nuts-kod: SE321
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sollefteå kommun

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Vårt nuvarande avtal löper ut 2020-03-31 och en ny upphandling ska ske. Ramavtalet omfattar Sollefteå Kommuns behov av tvättjänster d.vs. cirkulations tvättjänster, hyra samt tvätt av personalkläder och tvätt av eget gods för särskilt boende, korttidsboende, boenden inom funktionsstöd, skolor, förskolor m.fl. enligt bifogade förutsättningar och krav.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 5 200 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 16/10/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 13/02/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 17/10/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
Härnösand
871 27
Sverige
Telefon: +46 611-460600
E-post: forvaltningsratteniharnosand@dom.se
Fax: +46 611-511820

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniharnosand.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/09/2019

Send til en kollega

0.032