23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 180-438918
Offentliggjort
18.09.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Sundbybergs kommun

Upphandling Lås och larm


Sundbybergs kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Sundbybergs kommun
212000-0175
Östra Madenvägen 4
SUNDBYBERG
172 92
Sverige
Kontaktperson: Stadens Upphandlingsenhet
E-post: Upphandling@sundbyberg.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sundbyberg.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Upphandling Lås och larm

Referensnummer: 2018-167, KS-0793/2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45312000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Följande tjänster ingår i upphandlingen, projekteringen, installation, service av inbrottslarm, CCTV, passagesystem, larmöverföring, lås

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
35121700
42961100
98395000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Följande tjänster ingår i upphandlingen, projekteringen, installation, service av inbrottslarm, CCTV, passagesystem, larmöverföring, lås

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 102-247704
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Sundbybergs stad har beslutat att avbryta denna upphandling på grund av att utvärderingsmodellen är felaktigt utformad. Utvärderingsmodellen i upphandlingsdokumenten är utformad på ett sätt som innebär att det inte är möjligt att räkna ut vilket anbud som faktiskt är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Ny upphandling kommer att annonseras inom kort.

Visma annons: https://opic.com/id/afutrgkvor

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/09/2019

Send til en kollega

0.063