23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 180-439173
Offentliggjort
18.09.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Orust Kommun

Telefonitjänster


Orust Kommun

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Orust Kommun
212000-1314
Upphandlingsavdelning
Henån
473 80
Sverige
Kontaktperson: Gabriella Glimstedt
E-post: gabriella.glimstedt@orust.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.orust.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Telefonitjänster

Referensnummer: Dnr. 60-2018
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
64200000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Välkommen att delta i anbudsgivning i upphandling av ”Telefonitjänster”.

Målet med upphandlingen är att samverkande kommuner ska kunna avropa tjänster och funktioner inom området av en gemensam leverantör inom. Upphandlingen omfattar samtliga delar som kan komma ifråga för införande och tillhandahållande av ingående funktioner och tjänster, såsom licenser, integrationer, projektledning, utbildning, samt support och underhåll etc.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
64210000
64220000
72220000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Välkommen att delta i anbudsgivning i upphandling av ”Telefonitjänster”.

Målet med upphandlingen är att samverkande kommuner ska kunna avropa tjänster och funktioner inom området av en gemensam leverantör inom. Upphandlingen omfattar samtliga delar som kan komma ifråga för införande och tillhandahållande av ingående funktioner och tjänster, såsom licenser, integrationer, projektledning, utbildning, samt support och underhåll etc.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 244-558684
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

I överprövning av tilldelningsbeslut i upphandling Telefonitjänster Dnr. 60-2018 har förvaltningsrätten dömt att upphandlingen ska göras om. I enlighet med domen avbryts denna upphandling.

Visma annons: https://opic.com/id/afnmrwzlsy

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Göteborg
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/09/2019

Send til en kollega

0.047