23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 180-439209
Offentliggjort
18.09.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Region Dalarna

IT-konsult för migrering av data, utveckling, underhåll och support


Region Dalarna

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Region Dalarna
233100-0180
Box 712
Falun
791 29
Sverige
Telefon: +46 70-5330664
E-post: peter.thor@ltdalarna.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.regiondalarna.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

IT-konsult för migrering av data, utveckling, underhåll och support

Referensnummer: UH-2019-379
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

IT-konsult för migrering av data från nuvarande system (T99) samt support och underhåll av Symfoni.

Som option så efterfrågas även förvaltning av Symfoni.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 4 500 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Falun

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Region Dalarna avser att börja använda systemet Symfoni, WebbKoral och Menuett (nedan endast kallat för Symfoni) för hantering av Barn- & Ungdoms-tandvårdsstöd och Regionens särskilda tandvårdsstöd för vissa sjuka och funktionshindrade vuxna. Symfoni är utvecklat av Stockholms läns landsting (SLL) vilka tillhandahåller systemet kostnadsfritt för andra landsting/regioner via upprättande av kompisavtal. Bland annat använder Region Uppsala, Region Västerbotten och Region Norrbotten systemet med vissa lokala anpassningar.

Systemet innehåller inte all den funktionalitet som Region Dalarna behöver och vilka tillkommande funktioner som ska utvecklas (tas fram) framgår av krav-specifikationen.

Uppdraget avser migrering/integration av data/information från nuvarande system (T99) uppsättning och implementation av Symfoni samt utveckling.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Beskrivning av arbetssätt / Viktning: -300000
Kvalitetskriterium - Namn: Referenser / Viktning: -300000
Pris - Viktning: Totalpris
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Förvaltning av Symfoni och utbildning.

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 154-380262
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

IT-konsult för migrering av data, utveckling, underhåll och support

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
17/09/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 1
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
SOPRA STERIA SWEDEN AB
556284-2319
Vasagatan 38
Stockholm
111 20
Sverige
Telefon: +46 72-9981581
E-post: bid.se@soprasteria.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 4 500 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 4 500 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
Telefon: +46 23-3830000
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Fax: +46 23-3830080

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/09/2019

Send til en kollega

0.08