23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 182-444043
Offentliggjort
20.09.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Försäkringskassan

Fritt tal - röstnavigering


Försäkringskassan

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Försäkringskassan
202100-5521
Stockholm
103 51
Sverige
Kontaktperson: Petra Blückert
E-post: petra.bluckert@forsakringskassan.se
Nuts-kod: SE321

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.forsakringskassan.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Fritt tal - röstnavigering

Referensnummer: 000436-2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48510000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna upphandling avser avtal på totalt nio år (4+5 år) år för köp av Röstnavigering/Fritt tal/ASR som tjänst för Försäkringskassans telefoningångar och integration med Försäkringskassans telefoni- och kontaktcentersystem Skype Server 2019/Anywhere 365 Dialogue Management System.

Omfattning

Upphandlingen omfattar tjänst för automatiserad röstnavigering enligt detta upphandlingsdokument inkl bilagor.

I upphandlingen kommer inte kontrakt att tilldelas i separata delar. Skälen för detta är att upphandlingen avser en sammanhållen tjänst.

Försäkringskassan avser att teckna tjänsteavtal med en (1) leverantör.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 25 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48333000
48445000
64200000
72212510
72230000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE321
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sundsvall

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser avtal på totalt nio år (4 + 5 år) år för köp av Röstnavigering/Fritt tal/ASR som tjänst för Försäkringskassans telefoningångar och integration med Försäkringskassans telefoni- och kontaktcentersystem Skype Server 2019/Anywhere 365 Dialogue Management System.

Omfattning

Upphandlingen omfattar tjänst för automatiserad röstnavigering enligt detta upphandlingsdokument inkl. bilagor.

I upphandlingen kommer inte kontrakt att tilldelas i separata delar. Skälen för detta är att upphandlingen avser en sammanhållen tjänst.

Försäkringskassan avser att teckna tjänsteavtal med en (1) leverantör.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Utvärderingskriterium på kjänstens funktionalitet och kvalitet / Viktning: 400 000 SEK
Pris - Viktning: 100 %
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 097-235078
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Voice Provider Sweden AB
556598-3276
Hudiksvallsgatan 4b
Stockholm
113 30
Sverige
E-post: jonas.lindqvist@voiceprovider.com
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 25 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/09/2019

Send til en kollega

0.093