23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 190-461386
Offentliggjort
02.10.2019
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

50.05 Biblioteksmaterialer (2020)


Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
17472437
H.C. Hansens Gade 4
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Henrik Østergaard
Telefon: +45 33427000
E-mail: heo@ski.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ski.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e6b26a6c-4ddb-4929-a4ee-06c5784fe7a0/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Indkøbscentral
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

50.05 Biblioteksmaterialer (2020)

Sagsnr.: 50.05
II.1.2) Hoved-CPV-kode
22000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

SKI forventer at udbyde en forpligtende rammeaftale vedrørende levering af klargjorte biblioteksmaterialer til SKI’s kunder.

Rammeaftalens sortiment forventes at omfatte klargjorte danske bøger og noder, udenlandske bøger og noder, danske og udenlandske årbøger, musik, film, spil og multimedier samt taskebøger og klassesæt.

Rammeaftalen er en kommunalt forpligtende aftale, som udbydes i tæt samarbejde med KL på vegne af kommunerne, der forud for udbuddet tilslutter og forpligter sig til at anvende aftalen i forbindelse med indkøb af klargjorte danske bøger og noder, udenlandske bøger og noder, danske og udenlandske årbøger, musik, film, spil og multimedier samt taskebøger og klassesæt.

Udbudsprocessen gennemføres forventeligt som et offentligt udbud.

Udbuddet vil forventeligt ikke omfatte danske og udenlandske aviser og tidsskrifter, som udbydes ved særskilt udbud af rammeaftale 50.04 Tidsskrifter (2020).

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 Danske bøger og noder

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
22100000
22110000
22113000
22114000
22120000
22114100
22114200
22114400
22114500
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Klargøring og levering af danske bøger og noder.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 Udenlandske bøger og noder

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
22000000
22100000
22110000
22113000
22114000
22114400
22114500
22114100
22114200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Klargøring og levering af udenlandske bøger og noder.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 Danske og udenlandske årbøger

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
22100000
22113000
22110000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Klargøring og levering af danske og udenlandske årbøger.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4 Musik

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32353100
32353200
32353000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Klargøring og levering af musik.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 5 Film

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32354000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Klargøring og levering af film.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 6 Spil og multimedier

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
48911000
48912000
37532000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Klargøring og levering af spil og multimedier.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 7 Taskebøger og klassesæt

Delkontraktnr.: 7
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
22110000
22111000
22112000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Klargøring og levering af taskebøger og klassesæt.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
03/01/2020

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Nærværende forhåndsmeddelelse fremsendes med henblik på at gøre potentielle tilbudsgivere og relevante markedsaktører opmærksomme på den tekniske dialog, der påbegyndes den 30.9.2019 og løber frem til den 11.10.2019.

Formålet med den tekniske dialog er at give potentielle tilbudsgivere og andre relevante markedsaktører mulighed for at komme med input til udbudsmaterialet baseret på det materiale, som SKI gør tilgængeligt under den tekniske dialog.

SKI skal opfordre leverandørerne til at deltage i den tekniske dialog, idet leverandørerne på dette tidspunkt har mulighed for at påvirke udbuddets indhold, således det bliver så markedskonformt som muligt.

Dialogen finder sted via platformen Offentlig Privat Dialog på www.comdia.com For nærmere information vedrørende deltagelse i den tekniske dialog henvises der til www.ski.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/09/2019

Send til en kollega

0.063