23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 190-462974
Offentliggjort
02.10.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Aalborg Universitet

Vindere

(02.10.2019)
Develop Diverse ApS
Vesterbrogade 149
1620 København V

Artikel 32 IT-program som screener for implicit bias i stillingsopslag, og som forslår inkluderende alternativer


Aalborg Universitet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Aalborg Universitet
29102384
Fredrik Bajers Vej 7K
Aalborg Øst
9220
Danmark
Kontaktperson: Morten Denaa
Telefon: +45 99403949
E-mail: md@adm.aau.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/71f533f3-c750-4376-9839-9c1144180194/homepage

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Artikel 32 IT-program som screener for implicit bias i stillingsopslag, og som forslår inkluderende alternativer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aalborg Universitet har behov for at købe et IT-program som kan screene stillingsopslag for bias i relation til køn, alder og nationalitet og som foreslår neutrale synonymer såfremt man har anvendt et køn, alder eller nationalitets specifikt ord i et stillingsopslag. Formålet er at skabe inkluderende stillingsopslag, som henvender sig til alle, og som ikke ubevidst ekskluderer bestemte grupper for at søge universitetets stillinger. Det har kun været muligt at finde ét program, som screener for alle 3 kategorier, og som samtidig foreslår neutrale synonymer.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 200 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

AAU finder at købet er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i udbudsdirektivets artikel 32, hvorfor AAU agter at gennemføre købet som en direkte tildeling.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Aalborg Universitet har behov for at købe et IT-program som kan screene stillingsopslag for bias i relation til køn, alder og nationalitet og som foreslår neutrale synonymer såfremt man har anvendt et køn, alder eller nationalitets specifikt ord i et stillingsopslag. Formålet er at skabe inkluderende stillingsopslag, som henvender sig til alle, og som ikke ubevidst ekskluderer bestemte grupper for at søge universitetets stillinger. Det har kun været muligt at finde ét program, som screener for alle 3 kategorier, og som samtidig foreslår neutrale synonymer.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/10/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Develop Diverse ApS
38591517
Vesterbrogade 149
København V
1620
Danmark
Telefon: +45 22536634
E-mail: contact@developdiverse.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse: https://www.developdiverse.com

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 200 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/10/2019

Send til en kollega

0.078