23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 192-466417
Offentliggjort
04.10.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

University of Copenhagen

Vindere

(04.10.2019)
Thermo Electron A/S
Stamholmen 193, 2.sal
2650 Hvidovre

Opgradering af eksisterende Q Exactive HFx og anskaffelse af nye Orbitrap Exploris 480 til Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research


University of Copenhagen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
University of Copenhagen
Nørregade 10
Copenhagen K
1165
Danmark
Kontaktperson: Natasja Oxlund
E-mail: natasja.oxlund@adm.ku.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ku.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Opgradering af eksisterende Q Exactive HFx og anskaffelse af nye Orbitrap Exploris 480 til Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38433100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Anskaffelsen er en udskiftning/opgradering af allerede eksisterende installationer, i en fælles facilitet på Københavns Universitet. Anskaffelsen finder anvendelse i forskning og udvikling, i grundforskning og anvendt forskning i humane proteiner af medicinsk relevans.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 70 451 619.10 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Anskaffelsen er en udskiftning/opgradering af allerede eksisterende installationer, i en fælles facilitet på Københavns Universitet. Anskaffelsen finder anvendelse i forskning og udvikling, i grundforskning og anvendt forskning i humane proteiner af medicinsk relevans. Ønsker at anvende TMT-16 Plex og NeuCode-SILAC for multiplexed kvantificering som alene er muligt på orbitrap instrumentation.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Ingen anden udbyder kan tilbyde tilsvarende udstyr med høj resolution over 400 000 samt sub-ppm massenøjagtighed i LC-MS/MS som er en integreret del af en samlet LC-MS løsning. Det ønskede udstyr har samme hardwareprofil, samme brugerflade, implementering og direkte metodeoverførsel som eksisterende udstyr. Ordregiver har behov for at kunne analysere bl.a. komplekse phosphopeptid prøver med TMT16-plex eller NeuCode-SILAC labeling og har derfor behov for udstyr med effektive fragmenteringsmetoder kombineret med meget høj massenøjagtighed og høj opløsning. For at opnå tilstrækkelig høj nøjagtighed og opløsning har ordregivende myndighed behov for et orbitrap baseret massespektrometer med mulighed for HCD fragmentation. Idet orbitrap-teknologien er patenteret kan kontrakten derfor af tekniske grunde kun overdragens til én bestemt økonomisk aktør. Udstyret giver fuld integration i eksisterende arbejdsrutiner, idet der er tale om en udskiftning af eksisterende, Q Exactive system. Leverandørskift vil derfor indebære, teknisk uforenelighed og uforholdsmæssigt store udskiftningsomkostninger. Et sådan skifte vil desuden nødvendiggøre ændring af integrerede software systemer som er meget ressourcekrævende og derfor vil sætte os konkurrencemæssigt langt tilbage. Idet Orbitrap teknologien er patenteret, kan kontrakten af tekniske grunde kun overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Ønsket om at anvende TMT-16 Plex og NeuCode-SILAC for multiplexed kvantificering er muligt på orbitrap instrumentation.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
01/10/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Thermo Electron A/S
Stamholmen 193, 2.sal
Hvidovre
2650
Danmark
Telefon: +45 70236260
E-mail: willy.bjorklund@thermofisher.com
Fax: +45 70236263
NUTS-kode: DK0

Internetadresse: www.thermoscientific.com

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 70 451 619.10 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Danish Public Contracts Appeal Board
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: nh@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/10/2019

Send til en kollega

0.078