23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 193-468781
Offentliggjort
07.10.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Midtjylland

Vindere

(07.10.2019)
Carl Zeiss A/S Medical Division
Birkerød

Operations mikroskoper


Region Midtjylland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Midtjylland
Skottenborg 26
Viborg
DK 8800
Danmark
Telefon: +45 29453839
E-mail: Jeanne.Qvortrup@stab.rm.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.udbud.rm.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Operations mikroskoper

II.1.2) Hoved-CPV-kode
38510000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Hjerne- og Rygkirurgi på Aarhus universitetshospital har modtaget en bevilling til udskiftning af 2 eksisterende mikroskoper.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

Hjerne og Rygkirurgisk afsnit, Århus universitetshospital.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Mikroskoperne benyttes til kirurgiske indgreb i hjerne og rygmarv, og stiller derfor krav til stor fleksibilitet i funktion- og indstillingsmuligheder.

Det er et krav at mikroskopet kan bruges som et klassisk mikroskop, hvor kirurgen kan benytte et okular, men samtidigt er der også krav til at mikroskopet kan benytte 3D/4K-teknologi og bruges som et exoskop. Endvidere stilles der krav til at mikroskopet indeholder filterteknikker til flourens samt gul- og blåfilter. Derudover tilføjer nyeste teknologi et integreret endoskopisk kamera til mikroskopet, der giver kirurgen adgang til at undersøge områder under hjernen, bag aneurismer, eller under rygmarv.

Igennem en markedsafdækning og dialog med leverandører af mikroskoper vurderes det, at der kun findes én leverandør på markedet der opfylder ovenstående krav. Region Midt indgår på baggrund deraf en kontrakt med Carl Zeiss A/S, på anskaffelse af 2 stk. Kinevo 900 mikroskoper.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Service optioner.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Det er et krav at mikroskopet kan bruges som et klassisk mikroskop, hvor kirurgen kan benytte et okular, men samtidigt er der også krav til at mikroskopet kan benytte 3D/4K-teknologi og bruges som et exoskop. Endvidere stilles der krav til at mikroskopet indeholder filterteknikker til flourens samt gul- og blåfilter. Derudover tilføjer nyeste teknologi et integreret endoskopisk kamera til mikroskopet, der giver kirurgen adgang til at undersøge områder under hjernen, bag aneurismer, eller under rygmarv.

Igennem en markedsafdækning og dialog med leverandører af mikroskoper vurderes det, at der kun findes én leverandør på markedet der opfylder ovenstående krav. Region Midt indgår på baggrund deraf en kontrakt med Carl Zeiss A/S, på anskaffelse af 2 stk. Kinevo 900 mikroskoper.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12/09/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Carl Zeiss A/S Medical Division
Birkerød
Danmark
NUTS-kode: DK01
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Tolboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/10/2019

Send til en kollega

0.078