23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 195-474781
Offentliggjort
09.10.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Östergötland

Vindere

Frivillig förhandsinsyn av Funktionsansvar/systemförvaltning, beredskap, drift, skötsel samt installationsuppdrag för säkerhetssystem och dörrmiljöer

(09.10.2019)
Bravida Sverige AB,
MIKROFONVÄGEN 28
Hägersten

Funktionsansvar/systemförvaltning, beredskap, drift, skötsel samt installationsuppdrag för säkerhetssystem och dörrmiljöer


Region Östergötland

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Region Östergötland
232100-0040
CVU Upphandling
Linköping
581 85
Sverige
Kontaktperson: Caroline Haag
E-post: caroline.haag@regionostergotland.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.lio.se

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Funktionsansvar/systemförvaltning, beredskap, drift, skötsel samt installationsuppdrag för säkerhetssystem och dörrmiljöer

Referensnummer: UC-2019-50
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
35121700
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Funktionsansvar/systemförvaltning, beredskap, drift, skötsel samt installationsuppdrag för säkerhetssystem och dörrmiljöer. Funktionsansvar avser att dygnet runt, årets alla dagar, uppehålla systemens avsedda funktion. Systemförvaltning avser förebyggande underhåll för att undvika/minimera störningar i systemens avsedda funktion.

Region Östergötland bedömer att utifrån ovanstående behovsbeskrivning endast finns en leverantör, Bravida Sverige AB, som kan leverera efterfrågad funktion. Funktionsansvar/systemförvaltning är den mest omfattande och kritiska leveransen i avtalet.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 320 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
38822000
44521120
45312000
50711000
98395000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Funktionsansvar/systemförvaltning, beredskap, drift, skötsel samt installationsuppdrag för säkerhetssystem och dörrmiljöer. Funktionsansvar avser att dygnet runt, årets alla dagar, uppehålla systemens avsedda funktion. Systemförvaltning avser förebyggande underhåll för att undvika/minimera störningar i systemens avsedda funktion.

Region Östergötland bedömer att utifrån ovanstående behovsbeskrivning endast finns en leverantör, Bravida Sverige AB, som kan leverera efterfrågad funktion. Funktionsansvar/systemförvaltning är den mest omfattande och kritiska leveransen i avtalet.

II.2.5) Tilldelningskriterier
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande
  • Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl:
    • Konkurrens saknas av tekniska skäl
Förklaring:

Upphandlingen genomförs som förhandlat förfarande utan föregående annonsering i enlighet med 6 kap. 14 § 1 st p 2-3 lag (2016:1145) om offentlig upphandling då det av tekniska skäl inte finns någon konkurrens samt det som ska anskaffas skyddas av exklusivitet och därför endast kan tillhandahållas av en leverantör.

IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr: 1
Del nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Frivillig förhandsinsyn av Funktionsansvar/systemförvaltning, beredskap, drift, skötsel samt installationsuppdrag för säkerhetssystem och dörrmiljöer

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Bravida Sverige AB,
556197-4188
MIKROFONVÄGEN 28
Hägersten
Sverige
Nuts-kod: SE11
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren kommer att vara ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Uppskattat totalt ursprungligt värde av kontraktet/kontraktsdelen/koncessionen: 320 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 320 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
07/10/2019

Send til en kollega

0.078