23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 197-477747
Offentliggjort
11.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Dansk Institut for Internationale Studier

Udbuddet vedrører levering af bærbare, skærme samt desktop computere inklusive docking stations til DIIS


Dansk Institut for Internationale Studier

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Dansk Institut for Internationale Studier
34462674
Østbanegade 117
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Mikael Klint
Telefon: +45 40854533
E-mail: mkc@tenbid.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.diis.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://www.diis.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://dropbinder.com/index.php?r=tender/tabsummary&id=126&_lang=da
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://dropbinder.com/index.php?r=tender/tabsummary&id=126&_lang=da
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbuddet vedrører levering af bærbare, skærme samt desktop computere inklusive docking stations til DIIS

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter indkøb af bærbare computere, skærme samt docking stations til medarbejderne hos DIIS. Computerne vil i serviceperioden blive anvendt af medarbejderne hos DIIS.

Der skal gives tilbud på én primær og én sekundær model bærbar computer i overensstemmelse med kravspecifikationen. Desuden skal der afgives tilbud på tilhørende skærme samt docking stations kompatible med de efterspurgte computere samt skærme.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter indkøb af bærbare computere, skærme samt docking stations til medarbejderne hos DIIS. Computerne vil i serviceperioden blive anvendt af medarbejderne hos DIIS.

Der skal gives tilbud på én primær og én sekundær model bærbar computer i overensstemmelse med kravspecifikationen. Desuden skal der afgives tilbud på tilhørende skærme samt docking stations kompatible med de efterspurgte computere samt skærme.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der henvises til udbudsmaterialet ift. beskrivelse af optioner.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/11/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der vil ikke være adgang til, at Tilbudsgiver kan overvære åbningen af tilbuddene.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud - Nævnenes hus
viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter

Ordregiverensoffentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2019

Send til en kollega

0.078