23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 198-480921
Offentliggjort
14.10.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Region Halland

Bildhanteringssystem


Region Halland

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Region Halland
232100-0115
Box 517
Halmstad
301 80
Sverige
Kontaktperson: Camilla Windirsch
E-post: camilla.windirsch@regionhalland.se
Nuts-kod: SE231

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.regionhalland.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Bildhanteringssystem

Referensnummer: DNRGS190065
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48180000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Region Halland upphandlar ett bildhanteringssystem till Operationsavdelningen på Hallands Sjukhus Varberg.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48300000
48320000
72212320
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE231
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Region Halland upphandlar ett bildhanteringssystem till Operationsavdelningen på Hallands Sjukhus Varberg.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 104-251562
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Upphandlingen har avbrutits eftersom ingen leverantör kan uppfylla ställda skall-krav.

Visma annons: https://opic.com/id/afpajdafcm

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/10/2019

Send til en kollega

0.078