23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 198-481836
Offentliggjort
14.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Statistiska Centralbyrån

Datainsamling PIAAC


Statistiska Centralbyrån

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Statistiska Centralbyrån
202100-0837
Box 24300
Stockholm
104 51
Sverige
Kontaktperson: Hanna Olofsson
E-post: hanna.olofsson@scb.se
Nuts-kod: SE124

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.scb.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Datainsamling PIAAC

Referensnummer: A2019/1550
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
79311300
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Syftet med upphandlingen är att genomföra datainsamlingen till den internationella OECD undersökningen om vuxnas färdigheter, Programme for International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) i samarbete med SCB. Undersökningen mäter grundläggande färdigheter inom läsning, räkning och problemlösningsförmåga och riktar sig till personer i åldern 16 till 65 år.

Datainsamling ska ske via datorstödda besöksintervjuer.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 18 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72314000
72316000
72322000
79311200
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Nuts-kod: SE1
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser avtal för utförande av på förhand inbokade datorstödda besöksintervjuer för undersökningen PIAAC med hjälp av fältintervjuare, för en pilotstudie respektive en huvudstudie.

Pilotstudien för PIAAC ska omfatta minst 1 500 svarande personer med fullständigt genomförda besöksintervjuer. Datainsamlingsperioden för pilotstudien är tolv veckor lång (april – juni 2020).

Huvudstudien för PIAAC ska genomföras mellan augusti 2021 och mars 2022 och omfatta svar från minst 4 000 personer med fullständigt genomförda besöksintervjuer.

Besöksintervjutiden kommer att vara i genomsnitt 1 timma och 50 minuter för pilotstudien och något kortare för huvudstudien.

För både huvudstudien och pilotstudien har leverantören ansvar för att hantera utbetalning av ersättningar till urvalspersoner som deltar i undersökningen.

Upphandlingen omfattar inte det teknikstöd som krävs för att boka- eller genomföra PIAAC-intervjuerna. Färdiginstallerade suftplattor tillhandahålls av SCB. SCB kommer även tillhandahålla ett intervjustödsystem som stöd för de allra flesta administrativa arbetsuppgifter.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 60
Pris - Viktning: 40
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 092-222655
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
04/09/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Kantar Sifo AB
556060-1220
Stockholm
114 78
Sverige
E-post: caroline.theorell@tns-sifo.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress: http://www.tns-sifo.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 18 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Karlstad
Karlstad
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
11/10/2019

Send til en kollega

0.078