23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 198-482095
Offentliggjort
14.10.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Karolinska Institutet

AV-teknik ramavtal


Karolinska Institutet

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 170-415478)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Karolinska Institutet
202100-2973
Universitetsförvaltningen
Stockholm
171 77
Sverige
Kontaktperson: Francois Kaib
E-post: francois.kaib@ki.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ki.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

AV-teknik ramavtal

Referensnummer: 2-4030/2019
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
50340000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

KI har för avsikt att upphandla ett ramavtal inom AV-teknikområdet avseende projekt inom Fastighetsavdelningens lokalförsörjningsenhets ansvarsområde. Projektens omfattning varierar stort. Allt från mindre lokalanpassningar såsom att ett fåtal rum anpassas till nya behov till nybyggnationsprojekt omfattande 1 000-tals kvadratmeter.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
10/10/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 170-415478

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 11/10/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 16/10/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 14/10/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 17/10/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.078