23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 199-483349
Offentliggjort
15.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

RISE Research Institutes of Sweden AB

AV och videokonferens


RISE Research Institutes of Sweden AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
RISE Research Institutes of Sweden AB
556464-6874
Box 857
Borås
501 15
Sverige
Kontaktperson: Lina Berg
E-post: lina.berg@ri.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ri.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

AV och videokonferens

Referensnummer: 19/10
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
32232000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

RISE Research institutes of Sweden AB inbjuder härmed anbudsgivare att lämna anbud på AV och videokonferens.

Upphandlingen består utav två (2) delar en anbudsgivare kan välja att offerera båda delarna eller separata delar.

Del 1 - Standardrum

Del 2 - Specialrum

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 5 593 895.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
32321200
50300000
50340000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

RISE Research institutes of Sweden AB inbjuder härmed anbudsgivare att lämna anbud på AV och videokonferens.

Upphandlingen består utav två (2) delar en anbudsgivare kan välja att offerera båda delarna eller separata delar.

Del 1 - Standardrum

Del 2 - Specialrum

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Beskrivning - Standarsrum LARGE / Viktning: 2000000 kr
Kostnadskriterium - Namn: Total anbudssumma / Viktning: ingen
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 073-172201
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
ITM Meeting Solutions AB
556520-2693
Östergårdsgatan 7
Mölndal
431 53
Sverige
E-post: jakob.sellberg@itmab.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.itmab.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 5 500 000.00 SEK / Högsta anbud: 5 700 000.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Xelent Office Sweden AB
556402-9584
Åppelvägen 3
Varberg
432 32
Sverige
E-post: ulf.redlund@xelent.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 5 500 000.00 SEK / Högsta anbud: 5 700 000.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/06/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Informationsteknik Scandinavia AB
556365-7039
Box 27014
Stockholm
102 51
Sverige
E-post: mkr@informationsteknik.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 5 500 000.00 SEK / Högsta anbud: 5 700 000.00 SEK som har beaktats
V.2.5) Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/10/2019

Send til en kollega

0.078