23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 200-486650
Offentliggjort
16.10.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Telge Inköp AB

TI 2019-1045 Konsultmäklare för Södertälje kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Nykvarns kommun, Telge AB och Nykvarnsbostäder


Telge Inköp AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Telge Inköp AB
556770-1437
Box 633
SÖDERTÄLJE
151 27
Sverige
Kontaktperson: Esbjörn Fröjd
E-post: esbjorn.frojd@telge.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.telge.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

TI 2019-1045 Konsultmäklare för Södertälje kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Nykvarns kommun, Telge AB och Nykvarnsbostäder.

Referensnummer: TI 2019-1045
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
79610000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av förmedlare av konsultresurser till kommunal verksamhet.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72221000
72222300
72224000
72250000
79620000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
Nuts-kod: SE122
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av förmedlare av konsultresurser till kommunal verksamhet.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 172-420126
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Skälet till avbrytandet är att det inkommit uppgifter från anbudsgivare, vilka Telge inköp bedömer som rimliga, om att det finns tolkningsproblem gällande hur anbud ska prissättas, och att detta kan ha orsakat att förutsättningarna som avgör en eventuell tilldelning av kontrakt kan ha uppfattats olika, av olika anbudsgivare

Visma annons: https://opic.com/id/afsrtxwxfa

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm/Nyköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/10/2019

Send til en kollega

0.047