23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 200-487073
Offentliggjort
16.10.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Telge Inköp AB

Vindere

(16.10.2019)
EXDE Systems AB
Årstaängsvägen 1A, 117 43
117 43 Stockholm

TI 2019-2077 Service- och Underhåll Thor


Telge Inköp AB

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Telge Inköp AB
556770-1437
Box 633
SÖDERTÄLJE
151 27
Sverige
Kontaktperson: Peter Lindström
E-post: peter.lindstrom@telge.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.telge.se

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

TI 2019-2077 Service- och Underhåll Thor

Referensnummer: TI 2019-2077
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72260000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser avtal för användarsupport och underhåll till Verksamhetssystem Thor.

Tjänsten kan av tekniska skäl endast tillhandahållas/utföras av en viss leverantör. (LOU 6 kap. 14 § punkt 2).

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72267000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser avtal för användarsupport och underhåll till Verksamhetssystem Thor.

Tjänsten kan av tekniska skäl endast tillhandahållas/utföras av en viss leverantör. Licenser av givet system ägs av kunden (LOU 6 kap. 14 § punkt 2).

II.2.5) Tilldelningskriterier
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande
  • Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av följande skäl:
    • Konkurrens saknas av tekniska skäl
Förklaring:

Tjänsterna kan endast tillhandahållas och utföras av en viss anbudsgivare av tekniska skäl.

Telge Återvinnings avtal för underhåll, felavhjälpning och användarsupport behöver förnyas varför en upphandling nu genomförs.

Telge Återinning äger sedan tidigare en i tid obegränsad nyttjanderätt (licens) till nuvarande systemlösning,Thor. Då nuvarande avtal för tjänster och underhåll löper ut behöver avtal om fortsatt underhåll, felavhjälpning och användarsupport av systemlösningen upphandlas.

Då efterfrågade tjänster på grund av tekniska skäl och på grund av ensamrätt endast kan tillhandahållas/utföras av en viss leverantör kommer upphandlingsformen ´Förhandlat förfarande utan föregående annonsering´ att tillämpas.

I och med denna annons om förhandsinsyn meddelar Telge Återvinning sin avsikt tilldela kontraktet för underhåll, felavhjälpning och användarsupport av Thor, till EXDE. Ett kontrakt kommer att tecknas med leverantören efter att tiden för avtalsspärr löpt ut.

I samband med annons om förhandsinsyn träder avtalsspärr i kraft. Denna avtalsspärr innebär att avtal inte kan tecknas förrän efter 10 dagar har gått. Med dagens datum innebär detta att avtalsspärren upphör 2019-10-24

IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
01/10/2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
EXDE Systems AB
556771-1335
Årstaängsvägen 1A, 117 43
Stockholm
117 43
Sverige
Telefon: +46 868439000
E-post: info@exdesystems.se
Nuts-kod: SE110

Internetadress: http://www.exdesystems.se

Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren kommer att vara ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 1 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm/Nyköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/10/2019

Send til en kollega

0.047