23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 200-487215
Offentliggjort
16.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Mälarhamnar AB

Elleverantör till Mälarhamnar AB


Mälarhamnar AB

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Mälarhamnar AB
556088-4727
Box 3013
Västerås
720 03
Sverige
Kontaktperson: Urban Lejdström
Telefon: +46 76-5692500
E-post: Urban.Lejdstrom@malarhamnar.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.malarhamnar.se/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Hamnverksamheter

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Elleverantör till Mälarhamnar AB

Referensnummer: U19-0007
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
09300000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Mälarhamnar AB avser att upphandla leverans av elenergi för Mälarhamnars totala

Energiförbrukning i Västerås och Köping fr.o.m. 2020-01-01.

Mälarhamnar önskar s.k. spotleverans.

Energibehovet för Mälarhamnar är beräknat till ca: 4 000 Mwh/ år.

Se separat bilaga "Anläggningsförteckning Mälarhamnar 2019-06-14"

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
09300000
31154000
71314100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE125
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Västerås och Köpings hamn.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Mälarhamnar AB avser att upphandla leverans av elenergi för Mälarhamnars totala

Energiförbrukning i Västerås och Köping fr.o.m. 2020-01-01.

Mälarhamnar önskar s.k. spotleverans.

Energibehovet för Mälarhamnar är beräknat till ca: 4 000 Mwh/ år.

Se separat bilaga "Anläggningsförteckning Mälarhamnar 2019-06-14"

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 172-420841
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

Elleverantör till Mälarhamnar AB

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/10/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 5
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Mälarenergi AB
556448-9150
Box 14
Västerås
721 03
Sverige
Telefon: +46 21-395506
E-post: patrik.andersson@malarenergi.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5) Information om underentreprenader
V.2.6) Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Uppsala
Box 1853
Uppsala
751 48
Sverige
Telefon: +46 18-4316300
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Fax: +46 18-100034

Internetadress: http://www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
14/10/2019

Send til en kollega

0.08