23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 202-492065
Offentliggjort
18.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Vindere

(27.12.2019)
HiQ
Järnvägsgatan 1
582 22 Linköping

Systemutvecklare till SMHIs förvaltingsobjekt Insamling


Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
202100-0696
Norrköping
601 76
Sverige
Kontaktperson: Ulrika Furu
E-post: ulrika.furu@smhi.se
Nuts-kod: SE123

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.smhi.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjipxqnbb&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjipxqnbb&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Systemutvecklare till SMHIs förvaltingsobjekt Insamling

Referensnummer: 2019/1994/2.3
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72220000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

SMHI efterfrågar en systemutvecklare/databasmodellerare till sitt förvaltningsobjekt Insamling som arbetar med insamling av oceanografiska data. Förvaltningsobjektets Insamlingsteam ansvarar för insamling av data från oceanografiska stationer. Dessa data konverteras och

Kvalitetskontrolleras innan de levereras till andra system inom SMHI.

Kortfattad beskrivning av efterfrågad tjänst

SMHI efterfrågar en systemutvecklare/databasmodellerare till sitt förvaltningsobjekt Insamling som arbetar med insamling av oceanografiska data. Förvaltningsobjektets Insamlingsteam ansvarar för insamling av data från oceanografiska stationer. Dessa data konverteras och kvalitetskontrolleras innan de levereras till andra system inom SMHI.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72212100
72212460
72262000
72300000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

SMHI efterfrågar en systemutvecklare/databasmodellerare till sitt förvaltningsobjekt Insamling som arbetar med insamling av oceanografiska data. Förvaltningsobjektets Insamlingsteam ansvarar för insamling av data från oceanografiska stationer. Dessa data konverteras och

Kvalitetskontrolleras innan de levereras till andra system inom SMHI.

Kortfattad beskrivning av efterfrågad tjänst

SMHI efterfrågar en systemutvecklare/databasmodellerare till sitt förvaltningsobjekt Insamling som arbetar med insamling av oceanografiska data. Förvaltningsobjektets Insamlingsteam ansvarar för insamling av data från oceanografiska stationer. Dessa data konverteras och kvalitetskontrolleras innan de levereras till andra system inom SMHI.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2020
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 förlängningar á 12 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/11/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 15/01/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 19/11/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltingsrätten i Linköping
Linköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/10/2019

Send til en kollega

0.078