23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 202-492466
Offentliggjort
18.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Arbetsförmedlingen

Medieanalys och mediebevakning


Arbetsförmedlingen

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Arbetsförmedlingen
202100-2114
Kaserngatan 17
Östersund
Sverige
Kontaktperson: Lena Lundberg
E-post: lena.lundberg@arbetsformedlingen.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.arbetsformedlingen.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Medieanalys och mediebevakning

Referensnummer: Af-2019/00144343
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
92400000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Arbetsförmedlingen vill ha kännedom hur vi framställs i media

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 800 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

1. Mediebevakning och mediearkiv plus option på talad media.

Del nr: 2. Medieanalys.
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
64216200
72415000
79416000
79420000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

1. Mediebevakning och mediearkiv plus option på talad media.

— Mediebevakningen avser insamlandet av mediernas rapportering om Arbetsförmedlingen och sådana frågor som rör Arbetsförmedlingen. Bevakningen ska ske kontinuerligt och presenteras både på desktop och app med mycket kort fördröjning efter att publicering har skett.

— Mediearkivet ska omfatta de källor som ingår i mediebevakningen. Det ska vara sökbart från desktop och app.

— Option på talad media. Alltså bevakning av talad media (till exempel TV, radio, poddar, Youtube). Bevakningen ska ske kontinuerligt och presenteras på

Desktop, och gärna även via app.

2. Medieanalys. Hur Arbetsförmedlingen framställs i medierna, eller bilden av Arbetsförmedlingen i medierna. Vi vill veta hur bilden av Arbetsförmedlingen ser ut, om den skiljer sig åt mellan olika medier, geografiskt och utifrån andra variabler. För det andra vill vi kunna följa upp egna mediala utspel.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Bästa förhållande mellan pris och kvalitet / Viktning: Pris större betydels
II.2.11) Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Se förfrågningsunderlag

II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 104-252497
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
10/09/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Retriever Sverige AB
556586-1571
Birger Jarlsgatan 6 B
Stockholm
114 34
Sverige
E-post: daniel.olsson@retriever.se
Nuts-kod: SE

Internetadress: http://www.retriever.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 000 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Upphandlingen delades in i två (2) tjänster, varav den ena tjänsten medieanalys blev överprövad. Tjänsten mediebevakning, avtalet tecknades 2019-10-10. Ny upphandling kommer att göras gällande medieanalys.

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/10/2019

Send til en kollega

0.078