23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 203-494248
Offentliggjort
21.10.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Udbyder

Regeringskansliet

Vindere

It-konsulttjänster kompetensområde 2 It-arkitektur

(12.05.2020)
Consid AB
Jönköping

It-konsulttjänster kompetensområde 8 It-säkerhet

(12.05.2020)
AF Digital Solutions AB
Stockholm

It-konsulttjänster kompetensområde 9 Nätinfrastruktur och datakommunikation

(12.05.2020)
HiQ Stockholm AB
Stockholm

It-konsulttjänster kompetensområde 2 It-arkitektur

(12.05.2020)
CAG Group AB
Stockholm

It-konsulltjänster kompetensområde 6 Test och testledning

(12.05.2020)
Kvadrat Sverige AB
Stockholm

It-konsulttjänster kompetensområde 7 Ledning och styrning

(12.05.2020)
Experis AB
Stockholm

IT-konsulttjänster kompetensområde 1 Applikationsutbildning

(12.05.2020)
Addskills Cornerstone Group AB
Stockholm

It-konsulttjänster kompetensområde 1 Applikationsutbildning

(12.05.2020)
IP-solutions AB
Stockholm

It-konsulttjänster kompetensområde 10 Datacenter och serverdrift

(12.05.2020)
Atea Sverige AB
Stockholm

It-konsulltjänster kompetensområde 6 Test och testledning

(12.05.2020)
Sogeti Sverige AB
Stockholm

Opdateringer

Annullering
(12.05.2020)

It-konsulttjänster


Regeringskansliet

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Regeringskansliet
202100-3831
Mäster Samuelsgatan 70
Stockholm
103 33
Sverige
Kontaktperson: Lena Norström
E-post: lena.norstrom@regeringskansliet.se
Nuts-kod: SE11

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.regeringen.se/sb/d/1477

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxmrnwyci&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxmrnwyci&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

It-konsulttjänster

Referensnummer: FA2019/01073/IT
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
72220000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Målet med denna upphandling är att teckna ramavtal inom tio (10) separata anbudsområden för att säkra regeringskansliets behov av en flexibel och kostnadseffektiv försörjning av it-konsulttjänster.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

It-konsulttjänster anbudsområde 1 Applikationsutbildning

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72200000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
Nuts-kod: SE1
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

It-konsulttjänster anbudsområde 1 Applikationsutbildning

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Se anbudsförfrågan / Viktning: Se anbudsförfrågan
Kostnadskriterium - Namn: Begäran om pris i nästa steg / Viktning: Se anbudsförfrågan
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24 månader

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
högsta antal: 5
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Selekteringskrav

</p>
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

It-konsulttjänster anbudsområde 2 It-arkitektur

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72212100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

It-konsulttjänster anbudsområde 2 It-arkitektur

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Se anbudsförfrågan / Viktning: Se anbudsförfrågan
Kostnadskriterium - Namn: Begäran om pris i nästa steg / Viktning: Se anbudsförfrågan
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24 månader

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
högsta antal: 5
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Selekteringskrav

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

It-konsulltjänster anbudsområde 3 Systemutveckling

Del nr: 3
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72211000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

It-konsulltjänster anbudsområde 3 Systemutveckling

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Se anbudsförfrågan / Viktning: Se anbudsförfrågan
Kostnadskriterium - Namn: Pris begärs in i nästa steg / Viktning: Se anbudsförfrågan
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24 månader

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
högsta antal: 5
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Selekteringskrav

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

It-konsulltjänster anbudsområde 4 Systemförvaltning

Del nr: 4
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72510000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

It-konsulltjänster anbudsområde 4 Systemförvaltning

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Se anbudsförfrågan / Viktning: Se anbudsförfrågan
Kostnadskriterium - Namn: Pris begärs in i nästa steg / Viktning: Se anbudsförfrågan
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24 månader

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
högsta antal: 5
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Selekteringskrav

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

It-konsulltjänster anbudsområde 5 Kravhantering

Del nr: 5
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72225000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

It-konsulltjänster anbudsområde 5 Kravhantering

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Se anbudsförfrågan / Viktning: Se anbudsförfrågan
Kostnadskriterium - Namn: Pris begärs in i nästa steg / Viktning: Se annbudsförfrågan
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24 månader

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
högsta antal: 5
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Selekteringskrav

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

It-konsulltjänster anbudsområde 6 Test och testledning

Del nr: 6
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72800000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

It-konsulltjänster anbudsområde 6 Test och testledning

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Se anbudsförfrågan / Viktning: Se anbudsförfrågan
Kostnadskriterium - Namn: Pris begärs in i nästa steg / Viktning: Se anbudsförfrågan
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24 månader

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
högsta antal: 5
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Selekteringskrav

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

It-konsulltjänster anbudsområde 7 Ledning och styrning

Del nr: 7
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72224000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

It-konsulltjänster anbudsområde 7 Ledning och styrning

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Se anbudsförfrågan / Viktning: Se anbudsförfrågan
Kostnadskriterium - Namn: Pris begärs in i nästa steg / Viktning: Se anbudsförfrågan
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24 månader

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
högsta antal: 5
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Selekteringskrav

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

It-konsulltjänster anbudsområde 8 It-säkerhet

Del nr: 8
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72100000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

It-konsulltjänster anbudsområde 8 It-säkerhet

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Se anbudsförfrågan / Viktning: Se anbudsförfrågan
Kostnadskriterium - Namn: Pris begärs in i nästa steg / Viktning: Se anbudsförfrågan
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24 månader

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
högsta antal: 5
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Selekteringskrav

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

It-konsulltjänster anbudsområde 9 Nätinfrastruktur och datakommunikation

Del nr: 9
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72222000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

It-konsulltjänster anbudsområde 9 Nätinfrastruktur och datakommunikation

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Se anbudsförfrågan / Viktning: Se anbudsförfrågan
Kostnadskriterium - Namn: Pris begärs in i nästa steg / Viktning: Se anbudsförfrågan
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24 månader

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
högsta antal: 5
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Selekteringskrav

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

It-konsulltjänster anbudsområde 10 Datacenter och serverdrift

Del nr: 10
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72514000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE11
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

It-konsulltjänster anbudsområde 10 Datacenter och Serverdrift

II.2.5) Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Se anbudsförfrågan / Viktning: Se anbudsförfrågan
Kostnadskriterium - Namn: Pris begärs in i nästa steg / Viktning: Se anbudsförfrågan
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

24 månader

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
högsta antal: 5
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Selekteringskrav

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/11/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 17/07/2020
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Stockholm
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/10/2019

Send til en kollega

0.079