23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 203-494521
Offentliggjort
21.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Alingsås kommun

Vindere

(14.01.2020)
Atea Sverige AB
Box 18
164 93 Kista

Licenspartner


Alingsås kommun

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Alingsås kommun
212000-1553
Stora torget 1
Alingsås
441 81
Sverige
Kontaktperson: Malin Martinsson
E-post: malin.martinsson@alingsas.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.alingsas.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmkiogeir&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmkiogeir&GoTo=Tender
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Licenspartner

Referensnummer: 19/64
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48218000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Alingsås kommun genomför en ramavtalsupphandling avseende Licenspartner och inbjuder anbudsgivare, nedan kallad leverantör, att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument.

Om upphandlingen

Alingsås kommun söker en leverantör med ett brett utbud av programvaror med tillhörande tjänster som kan agera som en strategisk partner genom att bistå beställaren med sakkunnighet gällande främst löpande licensfrågor och inköp.

Avtalsstart

Planerad avtalsstart 1.1.2020

Avtalsslut

Planerat avtalsslut 31.12.2023

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
72000000
72212218
72260000
72261000
72267000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser licenser via en licenspartner

Inledning

Alingsås kommun genomför en ramavtalsupphandling avseende Licenspartner och inbjuder anbudsgivare, nedan kallad leverantör, att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument.

Om upphandlingen

Alingsås kommun söker en leverantör med ett brett utbud av programvaror med tillhörande tjänster som kan agera som en strategisk partner genom att bistå beställaren med sakkunnighet gällande främst löpande licensfrågor och inköp. Leverantören förväntas ansvara för fakturering samt bistå med rådgivning och information om licensvillkor, priser, licensmodeller, support, uppgraderingsrätter, m.m.

Leverantören förväntas tillhandahålla en utpekad kontaktperson/licensspecialist. Leverantören förväntas delta vid flera avstämningar per år, för avstämning av kontrakt samt för att bistå med planering, inköpshistorik, inköpsstatistik och information om trender inom programvaruområdet och marknadens utveckling.

Leverantören skall erbjuda samtliga licensformer/tillhandahållandemetoder som dennes underleverantör tillhandahåller. Exempelvis programvara för lokal installation, nätverksversioner, programvara som tillhandahålls som molntjänst m.fl.

Leverantören skall löpande under avtalstiden förse beställaren med information avseende förändringar i licensvillkor samt större förändringar i tillhandahållandemetoder.

Leverantören skall tillse att de licenser som tillhandahålls är originallicenser.

Avtalsstart

Planerad avtalsstart 1.1.2020

Avtalsslut

Planerat avtalsslut 31.12.2023

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2023
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 18/11/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 18/03/2020
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 19/11/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/10/2019

Send til en kollega

0.109