23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 203-494947
Offentliggjort
21.10.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Akademiska Hus Aktiebolag

Add On - gränssnitt Sharepoint för dokumenthantering


Akademiska Hus Aktiebolag

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Akademiska Hus Aktiebolag
556459-9156
Box 483
Göteborg
401 27
Sverige
Kontaktperson: Torbjörn Fischbeck
E-post: Torbjorn.Fischbeck@akademiskahus.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.akademiskahus.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Add On - gränssnitt Sharepoint för dokumenthantering

Referensnummer: 19/42
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48210000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar leverans av programprodukt med tillhörande konsulttjänster för installation, konfigurering och införande.

Programprodukten skall användas av 800 stycken användare/abonnemang/licenser. Leverantörens programprodukt ska installeras ovanpå SharePoint/Office 365 befintliga klientlager.

Programprodukten ska integrera mot SharePoint´s klientsida av SharePoints portal.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48219300
72200000
72212311
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar leverans av programprodukt med tillhörande konsulttjänster för installation, konfigurering och införande.

Programprodukten skall användas av 800 stycken användare/abonnemang/licenser. Leverantörens programprodukt ska installeras ovanpå SharePoint/Office 365 befintliga klientlager.

Programprodukten ska integrera mot SharePoint´s klientsida av SharePoints portal.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 129-316686
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Kategoriteamet har beslutat att avbryta upphandlingen

Visma annons: https://opic.com/id/afblmlswld

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten
Göteborg
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/10/2019

Send til en kollega

0.078