23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 203-494997
Offentliggjort
21.10.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Gävleborgs läns landsting

Tvättjänster för Bollnäs sjukhus personaltextilier


Gävleborgs läns landsting

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 187-455183)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Gävleborgs läns landsting
232100-0198
Rektorsgatan 1
Gävle
801 88
Sverige
Kontaktperson: Peter Thor
E-post: peter.thor@ecenea.se
Nuts-kod: SE313

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.regiongavleborg.se

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Tvättjänster för Bollnäs sjukhus personaltextilier

Referensnummer: RS 2019/1440
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
98310000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Region Gävleborg upphandlar tvätt och reparation/skrädderitjänst av personalkläder till Bollnäs sjukhus. Behovet är ca 420 vårdplagg/dag av ren tvätt fem gånger per vecka plus övriga plagg.

Som komplement till denna upphandling har det tecknats ett avtal på personalkläder. Logistik/transport samt en utvecklingstjänst digitala lösningar för personalkläder kommer att upphandlas separat.

Bollnäs sjukhus kommer att övergå från privat vårdleverantör till Regional drift per 1 november 2019.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/10/2019
VI.6) Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 187-455183

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 28/10/2019
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 11/11/2019
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 29/10/2019
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 12/11/2019
Lokal tid: 00:00
VII.2) Övriga upplysningar:

Send til en kollega

0.078