23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 204-496215
Offentliggjort
22.10.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb)

Flamfotometrisk detektor


Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb)

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (Msb)
Nationellt registreringsnummer: 202100-5984
Ort: Karlstad
Nuts-kod: SE311
Postnummer: 651 81
Land: Sverige
Kontaktperson: Julianna Olofsson
E-post: julianna.olofsson@ecenea.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.msb.se

Upphandlarprofil: https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Sa-arbetar-MSB/Upphandling/

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Flamfotometrisk detektor

Referensnummer: 19/32
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
38431000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Uppdraget omfattar leverans av bärbart flamfotometrisk detektor (FPD) vid löpande avrop under avtalstiden.

Inbjudan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, nedan kallad den upphandlande myndigheten, inbjuder till anbudsgivning gällande Flamfotometrisk detektor med diarienummer 19/32, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Upphandlingen handläggs administrativt av Ecenea Väst AB.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
38000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE311
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget omfattar leverans av bärbart flamfotometrisk detektor (FPD) vid löpande avrop under avtalstiden.

Inbjudan

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, nedan kallad den upphandlande myndigheten, inbjuder till anbudsgivning gällande Flamfotometrisk detektor med diarienummer 19/32, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Upphandlingen handläggs administrativt av Ecenea Väst AB.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 103-249119
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutar 2019-10-18 att rubricerad upphandling ska avbrytas

Det har inkommit ett anbud i upphandlingen och det har inte kvalificerat sig för utvärdering. Det har därmed inte inkommit några lämpliga anbud i upphandlingen och MSB har därför fattat beslut om att avbryta upphandlingen.

För information får vi meddela att inkommet anbud är sekretessbelagt i avvaktan på ny upphandling som kommer att publiceras inom kort.

Visma annons: https://opic.com/id/afhkbqwbgk

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Karlstad
Land: Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/10/2019

Send til en kollega

0.093