23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 204-496243
Offentliggjort
22.10.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Sveriges Lantbruksuniversitet

Kemikalier och laboratorieförbrukning


Sveriges Lantbruksuniversitet

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Sveriges Lantbruksuniversitet
Nationellt registreringsnummer: 202100-2817
Postadress: Box 7086
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121
Postnummer: 750 07
Land: Sverige
Kontaktperson: Maria Höglund
E-post: maria.hoglund@slu.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.slu.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Kemikalier och laboratorieförbrukning

Referensnummer: SLU ua 2018.2.4.4-2561
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
24000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Varor
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen ämnar tillgodose behovet av kemikalier inklusive antikroppar, oligonukleotider och övriga molekylärbiologiska produkter samt laboratorieförbrukning för laborativ verksamhet.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 23 000 000.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
18143000
24300000
24900000
33793000
38000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE121
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen ämnar tillgodose behovet av kemikalier inklusive antikroppar, oligonukleotider och övriga molekylärbiologiska produkter samt laboratorieförbrukning för laborativ verksamhet.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 210-479602
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Bio-Rad Laboratories Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556457-8895
Postadress: Box 1097
Ort: SUNDBYBERG
Nuts-kod: SE
Postnummer: 172 22
Land: Sverige
E-post: nordic_quotes_tenders@bio-rad.com

Internetadress: http://www.bio-rad.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Saveen & Werner AB
Nationellt registreringsnummer: 556373-3897
Postadress: Limhamnsvägen 110
Ort: LIMHAMN
Nuts-kod: SE
Postnummer: 21613
Land: Sverige
E-post: info@swab.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Triolab AB
Nationellt registreringsnummer: 556352-9295
Postadress: Bifrostgatan 30
Ort: MÖLNDAL
Nuts-kod: SE
Postnummer: 43144
Land: Sverige
E-post: lisbet.granath@triolab.se

Internetadress: http://www.triolab.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Life Technologies Europe B.V. Nederlaenderna Filial Sverige
Nationellt registreringsnummer: 516402-5800
Postadress: BOX 12650
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE
Postnummer: 11293
Land: Sverige
E-post: sweden.sales.admin@lifetech.com

Internetadress: http://www.europe.appliedbiosystems.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Histolab Products Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556098-6811
Postadress: Södra Långebergsgatan 36
Ort: ASKIM
Nuts-kod: SE
Postnummer: 43632
Land: Sverige
E-post: mail@histolab.se

Internetadress: http://www.histolab.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: TAG Copenhagen A/S
Nationellt registreringsnummer: 20754435
Postadress: Kong Georgs Vej 12
Ort: FREDRIKSBERG
Nuts-kod: DK
Postnummer: 2000
Land: Danmark
E-post: henriette@tagc.com

Internetadress: http://www.tagc.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Sigma-Aldrich Sweden AB
Nationellt registreringsnummer: 556152-4025
Postadress: Solkraftsvägen 14 C
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE
Postnummer: 13570
Land: Sverige
E-post: tender_cex@merckgroup.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Lab Life Nordic AB
Nationellt registreringsnummer: 559023-6849
Postadress: Rättarens väg 9
Ort: DANDERYD
Nuts-kod: SE
Postnummer: 18234
Land: Sverige
E-post: cecilia.ljungberg@lablifenordic.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Mettler-Toledo AB
Nationellt registreringsnummer: 556025-4418
Postadress: Box 92161
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE
Postnummer: 12008
Land: Sverige
E-post: carlhenrik.edfors@mt.com

Internetadress: http://www.mt.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Nordic Biosite AB
Nationellt registreringsnummer: 556539-9374
Postadress: Propellervägen 4 A
Ort: TÄBY
Nuts-kod: SE
Postnummer: 18362
Land: Sverige
E-post: malin.ekman@nordicbiosite.com

Internetadress: http://nordicbiosite.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Agilent Technologies Sweden AB
Nationellt registreringsnummer: 556573-6773
Postadress: Kronborgsgränd 1
Ort: KISTA
Nuts-kod: SE
Postnummer: 16446
Land: Sverige
E-post: monika.tornqvist@agilent.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Sarstedt Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556185-7565
Postadress: Bergaliden 11
Ort: HELSINGBORG
Nuts-kod: SE
Postnummer: 25223
Land: Sverige
E-post: info.se@sarstedt.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Takara Bio Europe
Nationellt registreringsnummer: FR54400432019
Postadress: 2, Avenue du President Kennedy
Ort: Saint-Germain-en-Laye
Nuts-kod: SE
Postnummer: 78100
Land: Frankrike
E-post: Karl_Norqvist@takarabio.com

Internetadress: http://www.takarabio.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Nordic Biolabs Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556443-6789
Postadress: Box 7293
Ort: TÄBY
Nuts-kod: SE
Postnummer: 18714
Land: Sverige
E-post: monika.lansmedin@nordicbiolabs.se

Internetadress: http://www.nordicbiolabs.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Waters Sverige Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556485-5657
Postadress: Box 485
Ort: SOLLENTUNA
Nuts-kod: SE
Postnummer: 19124
Land: Sverige
E-post: anna_lindholm@waters.com

Internetadress: http://www.waters.com/sweden

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: VitaVerita AB
Nationellt registreringsnummer: 556705-9943
Postadress: Västra Rydsvägen 138
Ort: Kungsängen
Nuts-kod: SE
Postnummer: 19631
Land: Sverige
E-post: anna-lena.weiss@vitaverita.com

Internetadress: http://www.vitaverita.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Novakemi AB
Nationellt registreringsnummer: 556081-9426
Postadress: Sollentunavägen 128
Ort: SOLLENTUNA
Nuts-kod: SE
Postnummer: 191 44
Land: Sverige
E-post: mikael.hollmark@novakemi.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Pretech Instruments KB
Nationellt registreringsnummer: 969661-1442
Postadress: Sollentunavägen 128
Ort: SOLLENTUNA
Nuts-kod: SE
Postnummer: 19144
Land: Sverige
E-post: mikael.hollmark@pretech.nu
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Integrated Dna Technologies
Nationellt registreringsnummer: 502073-4009
Ort: Leuven
Nuts-kod: BE
Land: Sverige
E-post: aemterling@idtdna.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: A H diagnostics Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556470-4228
Postadress: Vallgatan 9 (bv)
Ort: SOLNA
Nuts-kod: SE
Postnummer: 17067
Land: Sverige
E-post: atj@ahdiagnostics.se

Internetadress: http://www.ahdiagnostics.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Bionordika Sweden AB
Nationellt registreringsnummer: 556367-7912
Postadress: Norrbackagatan 47
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE
Postnummer: 11334
Land: Sverige
E-post: info@bionordika.se

Internetadress: https://www.bionordika.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: LabTeam Scandinavia
Nationellt registreringsnummer: 556814-8802
Postadress: VASATORPSVÄGEN 1
Ort: Helsingborg
Nuts-kod: SE
Postnummer: 254 57
Land: Sverige
E-post: labteamet@labteamet.com

Internetadress: http://www.labteamet.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Scantec Nordic AB
Nationellt registreringsnummer: 556184-1999
Postadress: Box 238
Ort: PARTILLE
Nuts-kod: SE
Postnummer: 43324
Land: Sverige
E-post: linda@scantecnordic.se

Internetadress: http://www.scantecnordic.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Techtum Lab Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556188-8263
Postadress: Västra Finnbodavägen 4B
Ort: NACKA
Nuts-kod: SE
Postnummer: 13130
Land: Sverige
E-post: andre@techtum.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Agrisera AB
Nationellt registreringsnummer: 556263-2769
Postadress: Box 57
Ort: VÄNNÄS
Nuts-kod: SE
Postnummer: 91121
Land: Sverige
E-post: orders@agrisera.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Chemtronica AB
Nationellt registreringsnummer: 556770-3912
Postadress: Bergkällavägen 37C
Ort: Sollentuna
Nuts-kod: SE
Postnummer: 192 79
Land: Sverige
E-post: jonas@chemtronica.se

Internetadress: http://www.chemtronica.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Teknolab Sorbent AB
Nationellt registreringsnummer: 556634-2522
Postadress: Energigatan 5A
Ort: Kungsbacka
Nuts-kod: SE
Postnummer: 43437
Land: Sverige
E-post: magnus@teknolab.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Larodan AB
Nationellt registreringsnummer: 556874-5441
Postadress: Retzius väg 8
Ort: SOLNA
Nuts-kod: SE
Postnummer: 17165
Land: Sverige
E-post: info@larodan.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: MediQip AB
Nationellt registreringsnummer: 556762-7418
Postadress: Danska Gränd 2
Ort: Älvsjö
Nuts-kod: SE
Postnummer: 12534
Land: Sverige
E-post: info@mediqip.se

Internetadress: http://www.mediqip.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: PeproTech EC Ltd
Nationellt registreringsnummer: 2832635
Postadress: PeproTech House, 29 Margravine Road, London
Ort: London
Nuts-kod: UK
Postnummer: W6 8LL
Land: Förenade kungariket
E-post: gbolitho@peprotech.co.uk

Internetadress: http://www.peprotech.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: VWR International AB
Nationellt registreringsnummer: 556124-8153
Postadress: FAGERSTAGATAN 18 A
Ort: STOCKHOLM
Nuts-kod: SE
Postnummer: 16394
Land: Sverige
E-post: marija.bojic@vwr.com

Internetadress: http://www.vwr.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Bio-Techne Ltd
Nationellt registreringsnummer: 2490104
Postadress: 19 Barton Lane
Ort: OX14 3NB
Nuts-kod: UK
Postnummer: Abingdon
Land: Förenade kungariket
E-post: aneta.ringholm@bio-techne.com

Internetadress: http://www.bio-techne.com/

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Fisher Scientific GTF Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556101-7111
Postadress: Arendalsvägen 16
Ort: GÖTEBORG
Nuts-kod: SE
Postnummer: 41878
Land: Sverige
E-post: tender.nordics@thermofisher.com

Internetadress: http://www.fishersci.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Kem-En-Tec A/S
Nationellt registreringsnummer: 15268271
Postadress: Kuldyssen 10
Ort: Taastrup
Nuts-kod: DK
Postnummer: 2630
Land: Danmark
E-post: ua@kem-en-tec.com

Internetadress: http://www.kem-en-tec.dk

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
</div>
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Eurofins Genomics A/S
Nationellt registreringsnummer: 37315788
Postadress: Smedeskovvej 38
Ort: Galten
Nuts-kod: DK
Postnummer: 8464
Land: Danmark
E-post: mariagothe@eurofins.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Noax Lab AB
Nationellt registreringsnummer: 556228-1757
Postadress: Fryksdalsbacken 34
Ort: Farsta
Nuts-kod: SE
Postnummer: 123 43
Land: Sverige
E-post: carina@noaxlab.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Solveco AB
Nationellt registreringsnummer: 556487-8998
Postadress: Tallbacksgatan 10
Ort: ROSERSBERG
Nuts-kod: SE
Postnummer: 19572
Land: Sverige
E-post: arash.shafti@solveco.se

Internetadress: http://www.solveco.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: TATAA biocenter
Nationellt registreringsnummer: 556640-7143
Postadress: Odinsgatan 28
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE
Postnummer: 411 03
Land: Sverige
E-post: petra.vainio@tataa.com

Internetadress: http://www.tataa.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Laboratory Appliances & Biosystems Analytical Nordic AB
Nationellt registreringsnummer: 556800-8469
Postadress: Fryksdalsbacken 34
Ort: FARSTA
Nuts-kod: SE
Postnummer: 12343
Land: Sverige
E-post: daniel.gylestam@labanalytical.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2) Kontraktstilldelning
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/04/2019
V.2.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 41
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: GE Healthcare
Nationellt registreringsnummer: 516402-3425
Postadress: Box 605
Ort: UPPSALA
Nuts-kod: SE
Postnummer: 75125
Land: Sverige
E-post: louise.eld@ge.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 300 000.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/10/2019

Send til en kollega

0.063