23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 213-522807
Offentliggjort
05.11.2019
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Thisted Kommune

Høring - Levering af vask og leje af arbejdsbeklædning til Thisted Kommune


Thisted Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Thisted Kommune
CVR-nummer: 29189560
Postadresse: Asylgade 30
By: Thisted
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 7700
Land: Danmark
Kontaktperson: Bo Kjærup
E-mail: bmk@thisted.dk
Telefon: +45 99171728

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/116623822.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.thisted.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring - Levering af vask og leje af arbejdsbeklædning til Thisted Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98300000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Høring forud for EU-udbud på levering af vask og leje af arbejdsbeklædning til Thisted Kommune.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
98310000
98311000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Beskrivelse af opgaven:

Thisted Kommune skal hermed meddele, at der påtænkes gennemført et udbud på levering af vask og leje af arbejdsbeklædning.

Nærværende forhåndsmeddelse, der er vejledende, sker idet der ønskes foretaget en markedsdialog ved at sende dele af udbudsmaterialet i høring, inden det endelig offentliggøres.

Høringsmaterialet er vedhæftet denne meddelelse.

I den anledning udsendes udbudsbetingelser/rammeaftaleudkast, tilbudslister, kravspecifikation og bilag 10 beklædning til afprøvning i høring, idet Thisted Kommune er interesseret i input og kommentarer fra markedet inden udbuddet annonceres.

Er der efter Leverandørens opfattelse uhensigtsmæssige krav eller beskrivelser?

Har leverandøren kommentarer til udbudsbetingelser/rammeaftaleudkast, tilbudslister, kravspecifikation og bilag 10 beklædning til afprøvning?

Har leverandøren forslag til forbedringer?

Fristen for at modtage høringsbidrag fra markedet er torsdag den 21.11.2019.

Høringssvar skal afgives på dansk.

Anvend venligst kommunikationsmodulet i Mercell til besvarelseafhøringsmaterialet.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
02/12/2019

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/11/2019

Send til en kollega

0.063