23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 220-539165
Offentliggjort
14.11.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://projekttorvet.dk/udbud/728

Anmodning om deltagelse

Til
11.12.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://projekttorvet.dk/udbud/728

Udbyder

Civica

Vindere

Valgt leverandør

(24.04.2020)
Fyns Hvidevare Levering
Agerhatten 27 B, Ind. 4, 1.th.
5220 Odense SØ

Opdateringer

Rettelse
(19.11.2019)

I.3
I stedet for:
www.Projekttorvet.dk
Læses:
www.Projekttorvet.dk - Link: http://projekttorvet.dk/udbud/728

Rammeaftale vedr. indkøb af hårde hvidevarer (Civica)


Civica

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Civica
CVR-nummer: 35585885
Postadresse: Carl Nielsens Kvarter 14
By: Odense C
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Claus Jacobsen
E-mail: cja@civica.dk
Telefon: +45 63133117

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.civica.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.Projekttorvet.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: OBH Rådg. Ingeniører A/S
CVR-nummer: 7016 9916
Postadresse: Agerhatten 25
By: Odense SØ
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5220
Land: Danmark
Kontaktperson: Gert Ekkenberg
E-mail: geh@obh-gruppen.dk
Telefon: +45 76784526

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.obh-gruppen.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale vedr. indkøb af hårde hvidevarer (Civica)

 

Sagsnr.: 2019002970
II.1.2) Hoved-CPV-kode
39711100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører rammeaftale for levering og montering af hårde hvidevarer inkl. el-tilslutning (inkl. eventuel udskiftning af stikprop) og nedtagning og bortskaffelse (inkl. gældende miljøgebyr) af de erstattede hvidevarer til boligselskabets kunder, beboerne i lejemålene i Civica, som er en almen boligforening med 131 afdelinger på Fyn med 11.165 lejemål. Ca. 88% af lejemålene er beliggende i Odense Kommune og resten er i Nordfyn, Middelfart, Assens, Fåborg-Midtfyn og Nyborg Kommuner.

Civica forventer at købe de i tilbudslisten angivne antal hårde hvidevarer i løbet af den 2 årige rammeaftale.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39711110
39711120
39711122
39711123
39711130
39711361
39711420
39711430
39713200
39714000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Civica's afdelinger i Odense, Nordfyn, Middelfart, Assens, Fåborg-Midtfyn og Nyborg

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører rammeaftale for levering og montering af hårde hvidevarer inkl. el-tilslutning (inkl. eventuel udskiftning af stikprop) og nedtagning og bortskaffelse (inkl. gældende miljøgebyr) af de erstattede hvidevarer til boligselskabets kunder, beboerne i lejemålene i Civica, som er en almen boligforening med 131 afdelinger på Fyn med 11.165 lejemål. Ca. 88% af lejemålene er beliggende i Odense Kommune og resten er i Nordfyn, Middelfart, Assens, Fåborg-Midtfyn og Nyborg Kommuner.

Civica forventer at købe de i tilbudslisten angivne antal hårde hvidevarer i løbet af den 2 årige rammeaftale.

Civica forventer at købe mellem 3 500 og 4 000 stk hårde hvidevarer i løbet af den 2 årige rammeaftale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option:

- Der er mulighed for forlængelse af rammeaftalen med op til 2 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Økonomisk og financiel kapacitet vægtes 30% og teknisk kapacitet vægtes 70%, hvor referencer vægtes 60% af de 70%, beskrivelse vægtes 25% af de 70% og medarbejdere vægtes 15% af de 70%.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option:

- Der er mulighed for forlængelse af rammeaftalen med op til 2 år.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ved konsortier eller sammenslutning af leverandører skal samtlige nedenfor krævede oplysninger afgives for hver deltager.

Tro og love erklæring om at:

Tilbudsgiver ikke befinder sig under omstændigheder som anført i udbudsdirektivets art. 45, stk 1 og stk. 2 og derfor udelukket fra at deltage i tilbudsgivningen.

Tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld på over 100 000 DKK til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 om begrænsning af skyldners deltagelse i udbudsforretninger, eller at der er indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om betaling af forfalden gæld til det offentlige.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Underskrevet erklæring med angivelse af de seneste 3 års nettoomsætning samt regnskabsoplysninger for de seneste 3 år med angivelse den samlede bruttoomsætning, resultat og den samlede egenkapital.

Erklæring fra ledelsen om, at der ikke er indtrådt væsentlige negative ændringer i virksomhedens økonomiske forhold siden udgangen af det seneste disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referenceliste over betydelige leverancer som nærværende udbud af "Hårde Hvidevarer" indenfor de seneste 3 år.

Beskrivelse på max. 1 A4 side af leverandørens håndtering af levering og montering af ordrer i henhold til nærværende udbud inkl. installatør-godkendelse (Tilslutning af hvidevare for El og VVS).

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Konsortier eller sammenslutning af leverandører skal udpege kontaktperson og de enkelte deltagere skal hæfte solidarisk både økonomisk og med hensyn til leveringsforpligtelse.

Byder skal kunne foretage successiv levering af assorterede enheder enkeltvis eller samlet efter udbyders konkrete behov. Levering skal kunne ske dag til dag ved bestilling inden kl. 13:00 på en af udbyder bestemt adresse i boligselskabets afdelinger, direkte i beboernes lejligheder. Præcisering af hhv. formiddags- eller eftermiddagslevering skal aftales med den enkelte beboer direkte, således, at denne har mulighed for at klargøre til levering (f.eks. tømme køle-/fryseskab). Ved levering i etageejendomme skal om nødvendigt stilles 2 mand til opbæring.

Transport til leveringsadresse skal foregå i forsvarlig emballage.

Overholdelse af bygherres arbejdsklausul, vedlagt som bilag.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/12/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Kontrakten forventet at gælde fra 1.3.2020 til 28.2.2022.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/11/2019

Send til en kollega

0.109