23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 220-539166
Offentliggjort
14.11.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://projekttorvet.dk/udbud/729

Anmodning om deltagelse

Til
11.12.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://projekttorvet.dk/udbud/729

Udbyder

Fyns Almennyttige Boligselskab

Vindere

Valgt leverandør

(24.04.2020)
Fyns Hvidevare Levering ApS
Agerhatten 27 B, Indg. 4, 1. sal
5220 Odense SØ

Opdateringer

Rettelse
(19.11.2019)

I.3
I stedet for:
www.Projekttorvet.dk
Læses:
www.Projekttorvet.dk - Link: http://projekttorvet.dk/udbud/729


Yderligere oplysninger
I afsnit II.2.4 er der skrevet at forventelige køb er mellem 4 600 og 5 000 stk.
Dette antal skal ændres til "Forventeligt køb mellem 2 000 og 2 500 stk."

Rammeaftale vedr. indkøb af hårde hvidevarer (FAB)


Fyns Almennyttige Boligselskab

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fyns Almennyttige Boligselskab
CVR-nummer: 37830011
Postadresse: Vestre Stationsvej 5
By: Odense C
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Jens Svane
E-mail: js@fabbo.dk
Telefon: +45 63125662

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.https://fabbo.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.Projekttorvet.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: OBH Rådg. Ingeniører A/S
CVR-nummer: 7016 9916
Postadresse: Agerhatten 25
By: Odense SØ
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5220
Land: Danmark
Kontaktperson: Gert Ekkenberg
E-mail: geh@obh-gruppen.dk
Telefon: +45 76784526

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.obh-gruppen.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.Projekttorvet.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale vedr. indkøb af hårde hvidevarer (FAB)

 

Sagsnr.: 2019002971
II.1.2) Hoved-CPV-kode
39711100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Fyns Almennyttige Boligselskab har 100 afdelinger på Fyn med ca. 8 900 lejemål. Ca. 65% af lejemålene er beliggende i Odense Kommune og resten er i Nordfyn, Middelfart, Assens, Fåborg Midtfyn, Svendborg, Nyborg og Kerteminde kommuner. Kontrakten omhandler indgåelse af rammeaftale for servicering og indkøb af hårde hvidevarer til boligforeningens kunder, beboerne i lejemålene. Kontrakten omhandler desuden levering, montering og el-tilslutning af hvidevaren, samt nedtagning og bortskaffelse af gamle hvidevarer (inkl. gældende miljøgebyr).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39711110
39711120
39711122
39711123
39711130
39711361
39711420
39711430
39713200
39714000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Fyns Almennyttige Boligselskabs afdelinger i Odense, Nordfyn, Middelfart, Assens, Fåborg-Midtfyn, Svendborg, Nyborg og Kerteminde Kommuner

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Fyns Almennyttige Boligselskab har 100 afdelinger på Fyn med ca. 8 900 lejemål. Ca. 65% af lejemålene er beliggende i Odense Kommune og resten er i Nordfyn, Middelfart, Assens, Fåborg Midtfyn, Svendborg, Nyborg og Kerteminde kommuner. Kontrakten omhandler indgåelse af rammeaftale for servicering og indkøb af hårde hvidevarer til boligforeningens kunder, beboerne i lejemålene. Kontrakten omhandler desuden levering, montering og el-tilslutning af hvidevaren, samt nedtagning og bortskaffelse af gamle hvidevarer (inkl. gældende miljøgebyr).

Fyns Almennyttige Boligselskab forventer at købe mellem 4 600 og 5 000 stk. hårde hvidevarer i løbet af den 2 årige rammeaftale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option:

- Der er mulighed for forlængelse af rammeaftale med op til 2 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Økonomisk og finansiel kapacitet vægtes 30% og teknisk kapacitet vægtes 70%, hvor referencer vægtes 60% af de 70%, beskrivelse vægtes 25% af de 70% og medarbejdere vægtes 15% af de 70%.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Option:

- Der er mulighed for forlængelse af rammeaftale med op til 2 år.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ved konsortier eller sammenslutning af leverandører skal samtlige nedenfor krævede oplysninger afgives for hver deltager.

Tro og Love erklæring om at:

Tilbudsgiver ikke befinder sig under omstændigheder som anført i udbudsdirektivets art. 45, stk 1 og stk. 2 og derfor udelukket fra at deltage i tilbudsgivningen.

Tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld på over 100 000 DKK til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 om begrænsning af skyldners deltagelse i udbudsforretninger, eller at der er indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om betaling af forfalden gæld til det offentlige.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Underskrevet erklæring med angivelse af de seneste 3 års nettoomsætning samt regnskabsoplysninger for de seneste 3 år med angivelse den samlede bruttoomsætning, resultat og den samlede egenkapital.

Erklæring fra ledelsen om, at der ikke er indtrådt væsentlige negative ændringer i virksomhedens økonomiske forhold siden udgangen af det seneste disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referenceliste over betydelige leverancer som nærværende udbud af "Hårde Hvidevarer" indenfor de seneste 3 år.

Beskrivelse på max. 1 A4 side af leverandørens håndtering af levering og montering af ordrer i henhold til nærværende udbud inkl. installatør-godkendelser (Tilslutning af hvidevarer for El og VVS).

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Konsortier eller sammenslutning af leverandører skal udpege kontaktperson og de enkelte deltagere skal hæfte solidarisk både økonomisk og med hensyn til leveringsforpligtelse.

Byder skal kunne foretage successiv levering af assorterede enheder enkeltvis eller samlet efter udbyders konkrete behov. Levering skal kunne ske dag til dag ved bestilling inden kl. 13:00 på en af udbyder bestemt adresse i boligselskabets afdelinger, direkte i beboernes lejligheder. Præcisering af hhv. formiddags- eller eftermiddagslevering skal aftales med den enkelte beboer direkte, således, at denne har mulighed for at klargøre til levering (f.eks. tømme køle-/fryseskab). Ved levering i etageejendomme skal om nødvendigt stilles 2 mand til opbæring.

Transport til leveringsadresse skal foregå i forsvarlig emballage.

Overholdelse af bygherres arbejdsklausul, vedlagt som bilag.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/12/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/12/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Kontrakten forventes at gælde fra 1.3.2020 til 28.2.2022.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/11/2019

Send til en kollega

0.047