23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 223-546593
Offentliggjort
19.11.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Region Hovedstaden

Levering af byggematerialer, VVS- og elartikler samt håndværktøj til Region Hovedstaden


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Tom Knøfler
E-mail: tom.knoefler@regionh.dk
Telefon: +45 38665824

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Syddanmark
CVR-nummer: 29190909
Postadresse: Damhaven 12
By: Vejle
NUTS-kode: DK03
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Tom Knøfler
E-mail: tom.knoefler@regionh.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionsyddanmark.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Tom Knøfler
E-mail: tom.knoefler@regionh.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionsjaelland.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:

Region Syddanmark og Region Sjælland deltager i udbuddet som optioner.

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af byggematerialer, VVS- og elartikler samt håndværktøj til Region Hovedstaden

Sagsnr.: 19037300
II.1.2) Hoved-CPV-kode
44000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Levering af byggematerialer, VVS- og elartikler samt håndværktøj til Region Hovedstaden.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af byggematerialer og tilhørende håndværktøj

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31000000
31681400
44111000
44115200
44190000
44191000
44192000
44511000
44512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af byggematerialer samt håndværktøj til Region Hovedstaden.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 75 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Syddanmark og Region Sjælland deltager i udbuddet på option.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af VVS-artikler og tilhørende håndværktøj

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31000000
31681400
44111000
44115200
44190000
44191000
44192000
44511000
44512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af VVS-artikler samt håndværktøj til Region Hovedstaden.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 75 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Syddanmark og Region Sjælland deltager i udbuddet på option.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Levering af el-artikler og tilhørende håndværktøj

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31000000
31681400
44111000
44115200
44190000
44191000
44192000
44511000
44512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af el-artikler samt håndværktøj til Region Hovedstaden.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 75 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Region Syddanmark og Region Sjælland deltager i udbuddet på option.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 156-384696
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Levering af byggematerialer og tilhørende håndværktøj

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Levering af VVS-artikler og tilhørende håndværktøj

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 3
Betegnelse:

Levering af el-artikler og tilhørende håndværktøj

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: xxx
By: xxxx
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Vejledning (slettes inden offentliggørelse): Du skal slette den tekst, der ikke passer på udbuddet.

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Tildeling af ordre efter miniudbud baseret på rammeaftale: 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

Tildeling af rammeaftale: 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/11/2019

Send til en kollega

0.047