23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 223-548355
Offentliggjort
19.11.2019
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Tekniska verken i Linköping AB (publ)

IGA/IAM Behörighetsstyrning


Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Officiellt namn: Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Nationellt registreringsnummer: 556004-9727
Postadress: Box 1500
Ort: Linköping
Nuts-kod: SE123
Postnummer: 581 15
Land: Sverige
Kontaktperson: Martin Fält
E-post: martin.falt@tekniskaverken.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.tekniskaverken.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

IGA/IAM Behörighetsstyrning

Referensnummer: 19/155
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
48000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandlingen avser IGA/IAM system. Upphandlingen omfattar även förvaltning och supportavtal samt löpande konsultbehov av ovan nämnda system.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
48219300
48700000
48812000
72222300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE123
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Syfte och Mål

B har sedan hösten 2018 bedrivit ett projekt för att förenkla, förbättra och i högre utsträckning automatisera hantering av identiteter och behörigheter enligt önskade effektmål avseende höjd säkerhet, ökad effektivitet och kvalitet samt minskade ledtider.

Visionen är att varje användare ska ha rätt behörighet vid varje givet tillfälle.

B ska använda en säker, snabb och korrekt process för behörighetsstyrning som täcker hela livscykeln för den anställde.

Målbilden för projektet:

Etablera en teknisk lösning för behörighetstilldelning, behörighetsgranskning samt återgodkännande/revidering av behörigheter.

Etablera en komplett livscykelhantering för samtliga medarbetare/identiteter för B.

Skapa enhetliga och rollgrupperade alternativt attributsgrupperade behörigheter för personal som har liknande arbetsuppgifter.

Skapa förutsättningar för chefer att enkelt kunna se och förstå vad deras medarbetare har för behörigheter.

Skapa möjlighet för medarbetare att själva via ett gränssnitt beställa behörigheter.

Ge IT-säkerhetsansvariga möjligt att administrera behörighetsrevisioner, antingen automatiskt via schema eller manuellt.

Syftet med upphandlingen är identifiera och teckna kontrakt för en, i enlighet med Bs framtagna kravställning, lämplig produkt för Identity Governance and Administration (IGA) och där tillhörande avtal för produktsupport, underhålls- & supportavtal samt relaterade konsulttjänster för införande av lösningen och konsultstöd till löpande förvaltning.

Omfattning

Projektet omfattar installation samt konfiguration av ett IGA system. Tekniskt inkluderar upphandlingen integration mot ett AD, lönesystem och IFS ekonomisystem. Samtliga nämnda system ska integreras för både inhämtning och provisionering. B kan komma att ansluta ytterligare system till IGA plattformen under avtalstiden med hjälp av tilldelad leverantör, inga garantier för detta lämnas dock.

Upphandlingen omfattar även förvaltning och supportavtal samt löpande konsultbehov av ovan nämnda system.

Ej uppdelning av kontrakt

B lägger stor vikt vid att erhålla en kontinuerlig helhetslösning med en (1) L som tar ansvar för hela åtagandet. B väljer därför att ej dela upp kontraktet.

II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 120-295350
IV.2.8) Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9) Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1) Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Inga anbud eller anbudsansökningar har tagits emot eller alla har avslagits

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:

Motivering för avbrytande

Upphandling avbryts på grund av inga inkomna anbud.

Visma annons: https://opic.com/id/aflmxrxtgn

VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
18/11/2019

Send til en kollega

0.094