23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 230-563649
Offentliggjort
28.11.2019
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Forsvarsministeriets Materiel- & Indkøbsstyrelse

Markedsundersøgelse - skærmvægsløsning med distribuerede operative infoskærme til Beredskabsstyrelsen


Forsvarsministeriets Materiel- & Indkøbsstyrelse

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- & Indkøbsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK0
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Sigsgaard Gustavson
E-mail: fmi-id-slu04@mil.dk
Telefon: +45 72814224

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Markedsundersøgelse - skærmvægsløsning med distribuerede operative infoskærme til Beredskabsstyrelsen

II.1.2) Hoved-CPV-kode
32000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Forsvarsministeriets Materiel- & Indkøbsstyrelse (FMI) planlægger at anskaffe en skærmvægsløsning med distribuerede operative infoskærme til Beredskabsstyrelsen. I den forbindelse ønsker FMI at foretage en markedsundersøgelse for at identificere potientielle tilbudsgivere for bedre at forstå markedet og optimere det endelige udbud af en skærmvægsløsning med distribuerede operative infoskærme til Beredskabsstyrelsen.

Interesserede aktører kan rette henvendelse til Martin Sigsgaard Gustavson, fmi-id-slu04@mil.dk for yderligere materiale i forbindelse med markedsundersøgelsen.

Frist for indgivelse af svar på markedsundersøgelsen er fredag 20.12.2019 klokken 13:00.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
30000000
32000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Beredskabsstyrelsen efterspørger levering af en skærmvægsløsning (efterfølgende betegnet løsningen) med distribuerede operative infoskærme til Beredskabsstyrelsens afdelinger og ekspertberedskaber.

Formålet med projektet er at samle centrale informationer om Beredskabsstyrelsens samlede ressourcer fra de operative systemer i ét samlet visuelt overblik, og dele dette samlede overblik med Beredskabsstyrelsens operative afdelinger. Der skal implementeres en skærmvægsløsning i Birkerød med tilhørende infoskærme, der placeres ved de 6 beredskabscentre, Beredskabsstyrelsens Kemiske og Nukleare Beredskab og krise-kommunikationsrum med mulighed for at udvidelse til andre lokaliteter. Beredskabsstyrelsens afdelinger er fordelt over hele landet.

Løsningen skal være den primære tekniske platform for deling af operative informationer mellem Bered-skabsstyrelsens afdelinger under forhøjet beredskab (stabs- eller operationsberedskab). Løsningen skal understøtte gængse lyd- og videoformater og have en høj opløsning.

Løsningen skal støtte Beredskabsstyrelsens operative stab med at komme godt og hurtigt i gang ved forhøjet beredskab.

Målgruppen, der skal betjene løsningen, vil dels være præget af speciallister med indgående kendskab til skærmens opsætning og specielle funktioner og dels personel, der skal kunne betjene skærmen med få (1-2) tryk på en betjeningsskærm (touch). Speciallisterne skal via en PC og software have mulighed for dynamisk at ændre skærmlayouts på hhv. skærmvæg og distribuerede skærme, herunder størrelse, overlap, tekst og farve på ”vinduer”, vælge forskellige layouts til forskellige skærme og forskellige layouts til forskellige scenarier.

Beredskabsstyrelsen efterspørger en ’best practice’ og totalløsning fra en hovedleverandør med erfaring inden for den efterspurgte løsning.

Løsningen skal integreres med dele af Beredskabsstyrelsens/Forsvarets Koncernfælles IT eksisteren-de/nyinstallerede IT-infrastruktur, herunder eksisterende strømforsyning, UPS og netværk mv.

Beredskabsstyrelsen ønsker således en leverance, der omfatter:

- En skærmvægsløsning der består af 12 stk. 55” HD skærme, der sammensættes i 2 x 6 rækker (tynd kant, ubrudt). Skærme skal bruges til 24/7 drift og har lav varmeudstråling,

- 9 enkelte 47” - 50” HD skærme til BRS decentrale afdelinger (2 skærme skal placeres i samme bygning som i BRS Birkerød). Skærme skal bruges til 24/7 drift,

- En færdigt integreret løsning, der er testet og i drift hos andre myndigheder,

- At projektledelse, afprøvning, dokumentation og kvalitetssikring i forbindelse med ibrugtagning indgår i leverancen,

- Et system, der hurtigt og let kan bringes i anvendelse,

- At systemet overdrages installeret, testet og basalt opsat med prædefinerede visninger på touchpanel,

- At superbrugere er uddannet i brug af systemet.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/05/2020

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Yderligere oplysninger kan skaffes ved at rette henvendelse til Martin Sigsgaard Gustavson, fmi-id-slu04@mil.dk

Frist for indgivelse af svar på markedsundersøgelsen er fredag 20.12.2019 klokken 13:00.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/11/2019

Send til en kollega

0.063