23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 231-566497
Offentliggjort
29.11.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Fødevarestyrelsen

Vindere

(29.11.2019)
Waters A/S
Dybendalsvænget 2, Klovtofte
2680 Taastrup

Profylaksebekendtgørelse om udskiftning af massespektrometer på en C-MS/MS-instrument

(01.04.2020)
Waters A/S
Dybendalsvænget 2
2630 Taastrup

Profylaksebekendtgørelse om udskiftning af massespektrometer på en C-MS/MS-instrument


Fødevarestyrelsen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fødevarestyrelsen
CVR-nummer: 62534516
Postadresse: Stationsparken 31-33
By: Glostrup
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontaktperson: Craig Till Reumert
E-mail: crtre@fvst.dk
Telefon: +45 72276665

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Profylaksebekendtgørelse om udskiftning af massespektrometer på en C-MS/MS-instrument

Sagsnr.: 2019-42-134-00034
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38433100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udskiftning af en defekt massespektrometer på en C-MS/MS instrument.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Gennemførsel af antibiotikaanalyse er en del af Fødevarestyrelsens myndigheds opgaver: Fødevarestyrelsens laboratorie er et nationalt referencelaboratorie vedrørende antibiotikaanalyserne.

Fødevarestyrelsen skal udskifte et defekt massespektrometer (herefter MS) i et eksisterende liquid chromatography–mass spectrometry (herefter C-MS/MS-instrument.) MS reservedelen skal være interoperabil med det C-MS/MS instrument den skal arbejde sammen med. C-MS/MS instrumentet anvendes til antibiotika-analyserne og er en del af det officielle restkoncentrationsprogram under EUs direktiv 96/23.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF, artikel 31, stk. 1, litra b, er det Fødevarestyrelsens opfattelse at ingen anden leverandør kan tilbyde tilsvarende udstyr som del af en samlet LC-MS løsning og, at den ønskede udskiftning af et eksisterende komponent vil sikre en ensartet hardwareprofil, samme brugerflade, samt hurtig implementering og direkte metode-overførsel. Udstyret giver fuld integration i eksisterende arbejdsrutiner, og sikrer, at Fødevarestyrelsen kan anvende de samme akkrediterede analysemetoder som anvendes på nuværende tidspunkt.

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF, artikel 31, stk. 2, litra b, er det Fødevarestyrelsens opfattelse, at udskiftning af leverandøren ville medføre teknisk uforenelighed og uforholdsmæssigt store tekniske vanskeligheder ved drift og vedligeholdelse.

Kontrakten kan derfor kun overdragens til én bestemt økonomisk aktør, nemlig Waters A/S.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
25/11/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Waters A/S
CVR-nummer: 17554034
Postadresse: Dybendalsvænget 2, Klovtofte
By: Taastrup
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2680
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Glostrup ret
Postadresse: Stationsparken
By: Glostrup
Postnummer: 2600
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Oplysninger om klageprocedure kan findes i klagevejledning fra Klagenævn for Udbud på https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/11/2019

Send til en kollega

0.078