23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 233-572709
Offentliggjort
03.12.2019
Udbudstype
Vejl. periodisk bekendtgørelse

Udbyder

Evida Service Nord A/S

IT-løsninger til understøttelse af kerneprocesser i Evida A/S


Evida Service Nord A/S

Vejledende periodisk bekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Denne bekendtgørelse er en indkaldelse af tilbud

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Evida Service Nord A/S
CVR-nummer: 40318941
Postadresse: Vognmagervej 14
By: Viborg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Hebsgaard
E-mail: lahe@implement.dk
Telefon: +45 41380049

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.evida.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/364355

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=257935&B=HMN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=257935&B=HMN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

IT-løsninger til understøttelse af kerneprocesser i Evida A/S

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72200000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Denne vejledende forhåndsmeddelelse for at informere om, at Evida A/S i fortsættelse af markedsdialogproces ønsker at udbyde en rammeaftale om it- understøttelse af Evidas kerneprocesser. Rammeaftalen vil omfatte levering, vedligehold, videreudvikling, forvaltning og drift af it-løsninger. Evida påtænker ifbm. rammeaftalen at indhente tilbud på levering og drift af i) ERP-løsning, inkl. asset management) og ii) løsning til afregning (Billing). Evida planlægger at offentliggøre udbuddet ultimo i år og ønsker med forhåndsmeddelelsen at orientere om tidsplanen, så interesserede leverandører kan indlede forberedelse af ansøgning om prækvalificering mv. Udbuddet gennemføres som EU-udbud med forhandling; prækvalificering ultimo februar/primo marts, tilbudsfrist for første tilbud medio april og forhandlingsforløb frem til juli. Rammeaftalen forventes at løbe i 8 år, og Evida forventer i perioden at bestille flere leverancer af it-løsninger, vedligehold og drift samt løbende It-rådgivning.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72240000
72250000
72260000
72300000
72416000
72510000
72514000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der har tidligere været udsendt en forhåndsmeddelelse (OJEU Reference: 2019/S 105-257424) i forbindelse med en forudgående markedsdialog, og nærværende forhåndsmeddelelse skal ses i sammenhæng med denne.

Tidsfrister (svar- og spørgefrister) i forbindelse med nærværende forhåndsmeddelelse er alene angivet af systemmæssige årsager.

I oktober 2019 blev Evida grundlagt som en statslig virksomhed til at eje og drive gasdistributionsnettet. Evida er en sammenlægning mellem HMN Gasnet og DGD under ejerskab af Energinet, og er ansvarlig for at distribuere gas – med fokus på grøn omstilling - til ca. 400 000 kunder på landsplan.

For at understøtte konsolidering til ét selskab ønsker Evida at erstatte de nuværende ERP- og Billing-løsninger med virksomhedsfælles løsninger, der efter planen skal være idriftsat senest 2022.

Identificerede kerneprocesser, der forventes It-understøttet af ERP- og Billing-løsningerne omfatter i første omgang:

— Måledata og aktørkommunikation,

— Kundeservice,

— Afregning,

— Økonomistyring (bogføring og rapportering),

— Planlægning og udførelse af projekter (projektøkonomi),

— Strategisk drift, inkl. asset management,

— Operationel drift,

— Indkøb og lager.

I fortsættelse af implementeringen af ERP løsning og Billing løsning forventer Evida at fortsætte anskaffelse og implementering og yderligere virksomhedsfælles løsninger under rammeaftalen.

Evida forventer at gennemføre udbuddet efter følgende tidsplan:

— December 2019: Offentliggørelse af udbudsmateriale,

— Ultimo februar/primo marts 2020: Prækvalificering af ansøgere,

— Medio april 2020: Frist for første tilbud,

— Sommer 2020: Tildeling af rammeaftale.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 96
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Ved spørgsmål til RFP-processen eller denne vejledende forhåndsmeddelelse kan der rettes henvendelse til:

Stefan Willerslev

swi@implement.dk

Mobil: +45 4138 0015

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Tidsfrist for indgivelse af ansøgninger eller modtagelse af tilbud eller oplæg til forhandling / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 15/01/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/11/2019

Send til en kollega

0.062