23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 236-579875
Offentliggjort
06.12.2019
Udbudstype
Opdatering

Udbyder

Vejdirektoratet

Rammeaftale om udvikling, videreudvikling og vedligehold af Vejdirektoratets forretningssystemer


Vejdirektoratet

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 226-554855)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejdirektoratet
CVR-nummer: 60729018
Postadresse: Guldalderen 12, Fløng
By: Hedehusene
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2640
Land: Danmark
Kontaktperson: Lykke Mondrup
E-mail: ptw_lymo@vd.dk
Telefon: +45 23665343

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://vd.dk

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale om udvikling, videreudvikling og vedligehold af Vejdirektoratets forretningssystemer

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vejdirektoratet planlægger, anlægger og driver statens veje. Dvs. motorveje, motortrafikveje, en stor del af landevejene og mange af landets broer. Vejdirektoratets primære opgaver består således af forvaltning og drift af vejnettet, planlægning, anlæg samt trafikafvikling og -ledelse.

Vejdirektoratet understøtter sin opgaveløsning med en omfattende portefølje af forretningssystemer, hvor størstedelen kan grupperes inden for følgende områder:

- Vintertjeneste,

- Vejforvaltning,

- Vejdrift,

- Trafiksikkerhed,

- Måledata,

- Trafikstyring,

- Entreprise,

- Trafikledelse,

- Trafikinformation.

Med henblik på optimal understøttelse af Vejdirektoratets opgavevaretagelse, og med afsæt i Vejdirektoratets sourcingstrategi, ønsker Vejdirektoratet at indkøbe ydelser relateret til udvikling, videreudvikling og vedligehold af forretningssystemer inden for ovennævnte områder. Dette gælder både i forhold til eksisterende forretningssystemer men også i forhold til fremtidige forretningssystemer i porteføljen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/12/2019
VI.6) Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 226-554855

Del VII: Ændringer

VII.1) Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 06/01/2020
Læses:
Dato: 06/01/2020
Tidspunkt: 12:00
VII.2) Yderligere supplerende oplysninger:

Send til en kollega

0.063