23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 238-585261
Offentliggjort
10.12.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations

Vindere

(10.12.2019)
Logimatic Engineering A/S
Sofiendalsvej 5 DK9200 Aalborg
9200 DK9200 Aalborg

Rammeaftale med Logimatic


Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
CVR-nummer: 16-28-71-80
Postadresse: Lautrupbjerg 1-5
By: Ballerup
NUTS-kode: DK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Primdahl Svendstrup
E-mail: fmi-id-sii12@mil.dk
Telefon: +45 72814000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/829306b2-62e5-4447-b1ad-dd7134f08d94/homepage

I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale med Logimatic

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Aftale, vedr. service og vedligeholdelse samt opdateringer til Integrated Platform Management System (IPMS) og relaterede systemer leveret af leverandøren der benyttes på Flådens skibe.

Rammeaftalen har en varighed på 7 år men mulighed for forlængelse jf. punkt II.2.11.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 108 300 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Aftalen vedrører drift og vedligeholdelse af IPMS ved levering af opdateringer, reservedele og tjenesteydelser for IPMS benyttet på Flådens skibe og relaterede enheder hvor tilsvarende udstyr anvendes.

Aftalen er indgået af FMI. Alle myndigheder under Forsvarsministeriet, herunder alle enheder af Forsvaret i Danmark, som er underlagt Forsvarschefens kommando, er imidlertid berettiget til at anvende aftalen til indkøb af leverancen på aftalens vilkår og betingelser.

Det er vurderet, at rammeaftalen kan indgås for en periode på 19 år svarende til de leverede installationers levetid jf. Forsvarsdirektivets artikel 29, stk. 2, 4. afsnit. FMI har i den forbindelse tillagt følgende forhold vægt:

— At systemet har en forventet levetid på mindst 19 år,

— At sikkerhedsmæssige årsager er der krav om, at service og vedligeholdelse, herunder opdateringer skal foretages af personer med tilstrækkelig teknisk indsigt og knowhow i forhold til systemet og med reservedele og opdateringer, der er specifikt interoperable med systemet,

— At service og vedligeholdelse, der foretages af andre end leverandøren, derfor af tekniske årsager således som udgangspunkt vil være forbundet med drifts- og sikkerhedsmæssige risici for lavere funktionsdygtighed og dermed et lavere beskyttelsesniveau for Forsvarets soldater,

— At det tidsmæssige aspekt, hvis en anden leverandør skulle udvikle et nyt system til at erstatte IPMS ville medføre, at flådens vigtigste fartøjer ikke vil være funktionsdygtige i op til 1 år, hvilket er uacceptabelt for FMI,

— Hertil kommer de tekniske vanskeligheder, som et leverandørskifte vil kunne indebære, jf. herom ovenfor.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Optioner på forlængelse: 6 x 2 år

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder
Forklaring:

— IPMS-systemet er et omfangsrigt, komplekst og sikkerhedsmæssigt vigtigt system, og der skal derfor være garanti for at systemet fungerer korrekt, for at skibene kan anvendes operativt efter hensigten,

— Systemet har direkte betydning for fartøjernes mulighed for at benytte de våbensystemer, der er en stor del af fartøjernes formål fsva. Absalon-klassen og Iver Huitfeldt-klassen,

— For at sikre den fulde funktionsdygtighed er det et krav, at der er fuld interoperabilitet mellem alle systemets dele og mellem hele systemet og skibenes andre systemer,

— Sikkerhedsmæssige aspekter medfører, at service og vedligeholdelse, herunder opdateringer skal foretages af personer med tilstrækkelig teknisk indsigt og know-how i forhold til systemet og med reservedele og opdateringer, der er specifikt interoperable med systemet. Hvis der anvendes uoriginale reservedele og/eller opdateringer, skal der derfor gennemføres test af reservedelen og/eller opdateringen for at sikre, at det ikke påvirker systemets samlede funktionsdygtighed,

— FMI besidder ikke selv den nødvendige know-how eller den tekniske dokumentation, der er nødvendig for at vurdere systemets tekniske bestanddele, herunder at foretage en korrekt vurdering/test af uoriginale reservedele og/eller opdateringer, og FMI kan derfor ikke på et tilstrækkeligt grundlag vil være i stand til at vurdere sikkerheden og dermed indestå for systemets funktionsdygtighed, såfremt der vælges en anden leverandør,

— Service og vedligeholdelse, herunder opdateringer, der foretages af andre end leverandøren, vil derfor af tekniske årsager være forbundet med en forøget risiko for lavere funktionsdygtighed og dermed et lavere beskyttelsesniveau for soldaterne,

— Leverandøren af systemet kan ikke påtage sig garanti for systemets fremtidige drift og sikkerhed såfremt en tredjepart udfører ændringer i IPMS-anlægget eller på anden måde influerer på systemet,

— Det er anerkendt, at der på forsvarsområdet er et særligt behov for at kunne undlade udbud af komplekst materiel efter de almindelige udbudsregler, hvis et leverandørskifte ultimativt vil udsætte de væbnede styrker eller den opgave, de skal udføre, for unødig risiko,

— En evt. kontraktuel garanti fra en tredjepart (udover leverandøren) – hvis overhoved muligt at fremskaffe - kan i praksis ikke tillægges betydning af FMI set i forhold til de drifts- og sikkerhedsmæssige risici.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
05/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Logimatic Engineering A/S
CVR-nummer: 25 83 83 86
Postadresse: Sofiendalsvej 5 DK9200 Aalborg
By: DK9200 Aalborg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 9200
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 108 300 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/12/2019

Send til en kollega

0.078