23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 239-586529
Offentliggjort
11.12.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Medicoteknik, Region Syddanmark

Vindere

Indkøb af lineær accelerator til Odense Universitets Hospital

(11.12.2019)
Elekta AB
Kungsstensgatan 18
SE 103 93 Stokholm

Indkøb af linear accelerator til Odense Universitets Hospital


Medicoteknik, Region Syddanmark

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Medicoteknik, Region Syddanmark
Postadresse: Kløvervænget 16
By: Odense
NUTS-kode: DK031
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: henrik.timm@rsyd.dk
Telefon: +45 29135749

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionsyddanmark.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af linear accelerator til Odense Universitets Hospital

Sagsnr.: MT14094
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31643100
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Indkøb af 1 stk. Elekta lineær accelerator til Odense Universitets Hospital.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31643100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Indkøb af 1 stk. Elekta lineær accelerator til Odense Universitets Hospital.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Fleksibilitet i afdelingen i forbindelse med præventivt vedligehold og nedbrud:

Odense Universitets Hospital har et grundlæggende krav om, at acceleratorer som minimum skal være dosimetrisk parvise ens af hensyn til fleksibilitet og driftssikkerhed i afdelingen. Grundlæggende konstruktionsforskelle mellem de forskellige acceleratorleverandører betyder, at en accelerator af andet fabrikat ikke kan beam-matches med en Elekta-accelerator. Patienter kan derfor ikke frit flyttes mellem acceleratorerne ved forsinkelser, nedbrud eller planlagt præventiv vedligehold. I stedet vil simple behandlinger (fx palliationer) som minimum skulle genberegnes i dosisplanlægningssystemet før de kan flyttes til en accelerator af andet fabrikat, mens komplekse kurative behandlinger (intensitetsmodulerende teknikker som fx IMRT og VMAT) kræver en komplet ny dosisplanlan, hvilket er en yderst tidskrævende opgave. Dosisplanlægningsressourcen i Odense andrager årligt omkring 6 fuldtidsstillinger (radiografer og hospitalsfysikere) for udarbejdelse af omkring 2 500 dosisplaner. Ved akut nedbrud vil i omegnen af 20 dosisplaner skulle genplanlægges, hvilket akut mindst modsvarer 40 arbejdstimer i dosisplanlægning. Anslået 85% af alle behandlinger er lange forløb/flere fraktioner, hvor patienten skal komme dagligt mellem 3 – 39 gange. Afbrydelser i behandlingen reducerer effekten af strålebehandlingen, og i yderste konsekvens vil fraværet af dosimetrisk parvis ens acceleratorer betyde, at patientbehandlinger skal aflyses ved tekniske nedbrud og at patientsikkerheden generelt reduceres;

2) Minimering af risiko for betjeningsfejl for behandlingspersonale eller teknisk personale.

Billedvejledt strålebehandling (IGRT) med forskellige billedprotokoller er en af grundstenene i moderne strålebehandling. Grundlæggende betjeningsmæssige forskelle på især billeddelen betyder, at betjeningspersonalet (minimum 8 personaler, og for flexibilitet ideelt alt personale dvs. 40-50) skal uddannes på et andet fabrikat. De forskellige procedurer mellem de forskellige fabrikanter vil betyde en øget potentiel risiko for betjeningsfejl og hermed fejlpositionering og fejlbehandling af patienterne, når der for samme typer behandlinger findes forskellige procedurer knyttet til forskellige acceleratorfabrikanter.

Oplæring og risikoen for betjeningsfejl er ligeledes øget for afdelingens tekniske personale (teknikere og fysikere) i forbindelse med præventiv vedligehold, reparationer, justeringer og kalibreringer, idet metode og procedurer vil være forskellige for dele af kvalitetssikringsarbejdet.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: MT14094
Betegnelse:

Indkøb af lineær accelerator til Odense Universitets Hospital

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
07/12/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Elekta AB
Postadresse: Kungsstensgatan 18
By: Stokholm
NUTS-kode: SE
Postnummer: SE 103 93
Land: Sverige

Internetadresse: www.elekta.com

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 18 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/12/2019

Send til en kollega

0.078