23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 008-013177
Offentliggjort
13.01.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Sjælland

Opdateringer

Rettelse
(15.01.2020)

I.3
I stedet for:
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=255364&B=RS
Læses:
-


Yderligere oplysninger
Tidligere angivne link i afsnit I.3 henviste til et forkert udbud. Udbudsmaterialet for HPV-analyse løsning er ikke færdigt på nuværende tidspunkt.

HPV-analyse løsning


Region Sjælland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Tom S. Rasmussen
E-mail: TSRA@REGIONSJAELLAND.DK
Telefon: +45 24410635

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://regionsjaelland.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=255364&B=RS
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Region Sjælland
By: Sorø
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Tom S. Rasmussen
E-mail: TSRA@REGIONSJAELLAND.DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionsjaelland.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

HPV-analyse løsning

Sagsnr.: 190008
II.1.2) Hoved-CPV-kode
38500000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Sjælland påtænker at indkøbe en CE-IVD-godkendt løsning til påvisning af HPV-højrisikogenotyperne 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 og 68 ud fra cervixcytologiske prøver taget i BD Surepath-prøvebeholdere. Løsningen skal omfatte apparatur, reagenser, forbrugsvarer og software.

Den anskaffede løsning skal have høj kapacitet (min. 300 analyser pr. dag) og være automatiseret, skal indebære minimal manuel håndtering, forbehandling og alikvotering af modtagne BD Surepath-prøvebeholdere, samt kræve minimal manuel overvågning af analyseprocessen. Der forudsættes driftsstabilitet og regelmæssige, forebyggende serviceaftaler.

Det molekylærbiologiske assay skal give mulighed for integreret intern kontrol for tilstedeværelse af humant materiale eller der skal foreligge dokumentation for, at patienter ikke stilles ringere end hvis denne mulighed er tilstede.

Det vægtes højt, at løsningen giver mulighed for udspecificeret genotypning af højrisikogenotyperne.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Næstved Sygehus.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Sjælland påtænker ved et offentligt udbud at indkøbe en CE-IVD-godkendt løsning til påvisning af HPV-højrisikogenotyperne 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 og 68 ud fra cervixcytologiske prøver taget i BD Surepath-prøvebeholdere. Løsningen skal omfatte apparatur, reagenser, forbrugsvarer og software.

Den anskaffede løsning skal have høj kapacitet (min. 300 analyser pr. dag) og være automatiseret, skal indebære minimal manuel håndtering, forbehandling og alikvotering af modtagne BD Surepath-prøvebeholdere, samt kræve minimal manuel overvågning af analyseprocessen. Der forudsættes driftsstabilitet og regelmæssige, forebyggende serviceaftaler.

Det molekylærbiologiske assay skal give mulighed for integreret intern kontrol for tilstedeværelse af humant materiale eller der skal foreligge dokumentation for, at patienter ikke stilles ringere end hvis denne mulighed er tilstede.

Det vægtes højt, at løsningen giver mulighed for udspecificeret genotypning af højrisikogenotyperne, og dersom denne mulighed ikke foreligger, skal leverandøren senest 1.5.2023 være i stand til at levere denne mulighed som en del af den nævnte løsning uden yderligere udgifter for Region Sjælland.

Endvidere skal løsningen være kompatibel med både 1D- og 2D-stregkoder. Hvis løsningen ikke i sig selv kan læse 2D-stregkoder, skal leverandøren iværksætte en løsning der gør dette muligt. Løsningen skal kunne levere analysesvar til nuværende patologisystem (pt. CGI) vhja. LIS-integration, samt være kompatibel med Windows Server 2019.

Endelig skal løsningen omfatte levering, installation og oplæring af laboratoriets superbrugere, som skal være afsluttet forventet senest 1.4.2020.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11) Oplysninger om optioner
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Budgetramme på for anskaffelse af løsningen er 3 000 000 DKK. Dertil vil der være løbende omsætning på drift af løsningen, herunder forbrugsvarer og service m.m. i løsningens levetid, der estimeres til 10 år.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
20/02/2020

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

Der er alene tale om en rammeaftale i forhold til anskaffelse af Løsningens forbrugsvarer.

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.5) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:
09/03/2020

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Der vil være tale om et offentligt udbud, hvor der med hjemmel i udbudslovens § 57 stk. 3 vil blive anvendt forkortet frister, som følge af offentliggørelse af denne bekendtgørelse. Årsagen til den forkortede tilbudsfrist er Sundhedsstyrelsens varsling af nye retningslinjer for analyse af HPV, der vil være gældende pr. 1.5.2020.

Tilbud skal afgives på dansk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark

Internetadresse: http://klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/01/2020

Send til en kollega

0.062