23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 016-033480
Offentliggjort
23.01.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Region Hovedstaden

Levering og vedligeholdelse af talegenkendelsessystem til Sundhedsplatformen


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Erik Lykke
E-mail: erik.lykke@regionh.dk
Telefon: +45 23994956

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK05
Postnummer: 9220
Land: Danmark
E-mail: un@rn.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://rn.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland, Koncern IT
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Ærtekildevej 1
By: Ringsted
NUTS-kode: DK02
Postnummer: 4100
Land: Danmark
E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering og vedligeholdelse af talegenkendelsessystem til Sundhedsplatformen

Sagsnr.: 19054346
II.1.2) Hoved-CPV-kode
48314000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

I et fortsat ønske om at optimere anvendelsen af Sundhedsplatformen (SP) er det hensigten at etablere et talegenkendelsessystem til Region Hovedstaden, der kan understøtte klinikernes journalføring i SP. Særligt for talegenkendelsesområdet er der fastlagt strategiske målsætninger vedrørende effektivitet, kvalitet, patientsikkerhed og fleksibilitet og brugertilfredshed med SP.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
72600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

I et fortsat ønske om at optimere anvendelsen af Sundhedsplatformen (SP) er det hensigten at etablere et talegenkendelsessystem til Region Hovedstaden, der kan understøtte klinikernes journalføring i SP. Særligt for talegenkendelsesområdet er der fastlagt strategiske målsætninger vedrørende effektivitet, kvalitet, patientsikkerhed og fleksibilitet og brugertilfredshed med SP.

Udbuddet omfatter:

- Talegenkendelsessystem inkl. vedligehold,

- Support af talegenkendelsessystemet,

- Installation og opsætning af talegenkendelsessystem i samarbejde med kundens IT-afdeling,

- Mulighed for at tilkøbe bistand til at opsætte og implementere talegenkendelse hospitalsvist eller afdelingsvist,

- Mulighed for at købe specialistbistand til ad hoc-opgaver indenfor talegenkendelse,

- Mulighed for hosting af systemet.

Region Nordjylland og Region Sjælland deltager med en option på at tiltræde kontrakten.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter følgende optioner:

- Option 1: Implementeringspakker,

- Option 2: Hosting af systemet.

Option for Region Nordjylland og Region Sjælland om at tiltræde kontrakten.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 247-608582
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Talegenkendelse til Sundhedsplatformen

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet annulleres på grund af fejl i udbudsmaterialet.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der findes ikke noget mæglerorgan i Danmark
By: x
Land: Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/01/2020

Send til en kollega

0.047