23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 016-034754
Offentliggjort
23.01.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Aarhus Universitet

Vindere

(23.01.2020)
Studietube v. LærIT.dk ApS
Holstebro

Indkøb af mediesuite


Aarhus Universitet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Aarhus Universitet
CVR-nummer: 311 19 103
Postadresse: Trøjborgvej 82-84
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Suheyla Savas
E-mail: udbud@au.dk
Telefon: +45 93508667

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.au.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af mediesuite

II.1.2) Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

På Aarhus Universitet oplever vi en stigende efterspørgsel efter adgang til relevante online værktøjer, hvori brugeren kan skabe digitale produktioner. Derudover efterspørges mulighed for at kunne samle og bearbejde, dele og evaluere ens produktioner ét sted. Som led i universitetets satsning på educational IT ønsker vi at imødekomme dette behov ved at indkøbe en mediesuite, der giver studerende samt undervisere på universitets adgang til et online univers, hvori brugeren gnidningsfrit kan søge, skabe, dele samt remixe egne og andres produktioner. Mediesuiten skal samtidig give adgang til læringsværktøjer med tilhørende vejledninger på dansk samt et ressourcearkiv med digitale indholdselementer på dansk, som kan indgå i produktionerne. Løsningen skal integreres i universitetets Learning Management System (LMS) og kunne tilgås via single sign-on.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

På Aarhus Universitet oplever vi en stigende efterspørgsel efter adgang til relevante online værktøjer, hvori brugeren kan skabe digitale produktioner. Derudover efterspørges mulighed for at kunne samle og bearbejde, dele og evaluere ens produktioner ét sted. Som led i universitetets satsning på educational IT ønsker vi at imødekomme dette behov ved at indkøbe en mediesuite, der giver studerende samt undervisere på universitets adgang til et online univers, hvori brugeren gnidningsfrit kan søge, skabe, dele samt remixe egne og andres produktioner. Mediesuiten skal samtidig give adgang til læringsværktøjer med tilhørende vejledninger på dansk samt et ressourcearkiv med digitale indholdselementer på dansk, som kan indgå i produktionerne. Løsningen skal integreres i universitetets Learning Management System (LMS) og kunne tilgås via single sign-on. For at sikre at mediesuiten finder anvendelse i undervisningen, ønsker vi en løsning, der giver underviserne et godt overblik over de didaktiske muligheder i forbindelse med digital produktion af indhold. Derudover skal løsningen give undervisere og studerende let mulighed for at logge ind samt give ubegrænset plads til upload og deling af egne produktioner, hvor data efterfølgende gemmes sikkert.

Løsningen som Aarhus Universitet ønsker at købe består af et online univers, hvor studerende og undervisere kan producere, kommunikere, dele samt fremsøge indhold. Platformen er unik ved, at den samler både distribution og en bred palette af produktionsværktøjer i samme univers.

Løsningen skal kunne tilbyde:

- Et medieunivers som giver brugeren mulighed for at kommunikere, skabe, dele samt evaluere digitale produktioner ét sted.

- Én samlet mediesuite indeholdende en bred palet af relevante og anerkendte lærings- og produktionsværktøjer, der er bundet sammen,

- Et ressourcearkiv med digitale indholdselementer som kan integreres i produktionerne,

- Én hovedaftale samt én databehandleraftale,

- Single sign-on til både platform samt alle læringsværktøjerne,

- Opbevaring og håndtering af data på danske servere i overensstemmelse med persondataforordningen,

- Dedikerede danske vejledninger og dansk support,

- En mediesuite tiltænkt den danske uddannelsesverden som løbende tilpasses efter nye danske ministerielle krav og fokusområder,

- Mulighed for LTI-integrationer,

- Mulighed for dyb integration af mediesuite i de mest udbredte LMSér,

- Mulighed for partnerskab med henblik på videreudvikling af produktet.

Vi har gennem dialog med de pædagogiske centre, via omfattende desk research bl.a. via Gartner.com samt ved at analysere udbuddet på nationale og internationale showcase events (Læringsfestival og BETT) foretaget en markedsafdækning. På den baggrund kan vi konkludere, at produktet Studietube.dk er unikt på markedet.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Løsningen som Aarhus Universitet ønsker at købe består af et online univers, hvor studerende og undervisere kan producere, kommunikere, dele samt fremsøge indhold. Platformen er unik ved, at den samler både distribution og en bred palette af produktionsværktøjer i samme univers.

Løsningen skal kunne tilbyde:

- Et medieunivers som giver brugeren mulighed for at kommunikere, skabe, dele samt evaluere digitale produktioner ét sted,

- Én samlet mediesuite indeholdende en bred palet af relevante og anerkendte lærings- og produktionsværktøjer, der er bundet sammen,

- Et ressourcearkiv med digitale indholdselementer som kan integreres i produktionerne,

- Én hovedaftale samt én databehandleraftale,

- Single sign-on til både platform samt alle læringsværktøjerne,

- Opbevaring og håndtering af data på danske servere i overensstemmelse med persondataforordningen,

- Dedikerede danske vejledninger og dansk support,

- En mediesuite tiltænkt den danske uddannelsesverden som løbende tilpasses efter nye danske ministerielle krav og fokusområder,

- Mulighed for LTI-integrationer,

- Mulighed for dyb integration af mediesuite i de mest udbredte LMSér,

- Mulighed for partnerskab med henblik på videreudvikling af produktet.

På baggrund af ovenstående krav kan Aarhus Universitet konkludere, at løsningen kaldet Studietube.dk som er en medisuite opfylder samtlige af Aarhus Universitets krav. På den baggrund kan vi konkludere, at produktet Studietube.dk er unikt på markedet.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21/01/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Studietube v. LærIT.dk ApS
CVR-nummer: 35862056
By: Holstebro
NUTS-kode: DK
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud Complaints Board for Public Procurement
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 4171500
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/01/2020

Send til en kollega

0.047