23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 019-041849
Offentliggjort
28.01.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Vindere

(28.01.2020)
MVG Industries SAS
13 rue du Zéphyr
91140 Villejust

Fast Antenna Test Facility

(02.04.2021)
MVG Industries SAS
13 rue du Zéphyr
91140 Villejust

Fast Antenna Test Facility


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Anker Engelunds Vej 1
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Torrendrup
E-mail: cvto@dtu.dk
Telefon: +45 23100296

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dtu.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Fast Antenna Test Facility

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31720000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Anskaffelse af "Fast Antenna Test Facility" til DTU Electromagnetic Test Centre. Anskaffelsen vedrører således et multi-probe målesystem, med høje specificerede krav til dimensioner (størrelse og vægt), frekvenser og hastighed.

Faciliteten vil blive anvendt i eksterne projekter (UK90 og UK95) såvel som til udviklingsfasen af egne forskningsprojekter og til studenterprojekter.

Markedsafdækning har vist en manglende konkurrence på området og at således kun én leverandør kan opfylde de tekniske krav til anskaffelsen.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 311 000.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31720000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Anskaffelse af "Fast Antenna Test Facility" til DTU Electromagnetic Test Centre. Anskaffelsen vedrører således et multi-probe målesystem, med høje specificerede krav til dimensioner (størrelse og vægt), frekvenser og hastighed.

Markedsafdækning har vist en manglende konkurrence på området og at således kun én leverandør kan opfylde de tekniske krav til anskaffelsen.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

DTU ETC’s Fast Antenna Test Facility er tiltænkt at kunne varetage relativt hurtige målinger af antenner med en diameter på op til 2.0 m, med en vægt på op til 200 kg, og for frekvenser fra 400 MHz op til 18 GHz.

Den lave nedre frekvens inkluderer det vigtige P-bånd omkring 435 MHz, hvor der er mange telemålingsaktiviteter. Den øvre frekvens vil sikre inklusion af det vigtige Ku-bånd, hvor der er mange satellitkommunikations-aktiviteter. Specifikationer for størrelse og vægt vil sikre, at der kan måles både fysiske små og store antenner, som f.eks. patch-antennegrupper ved lave frekvenser og reflektorantenner ved høje frekvenser.

Med et multi-probe målesystem vil målinger kunne foretages i løbet af minutter – i modsætning til et enkelt-probe målesystem, hvor tilsvarende målinger vil tage timer.

Det er DTUs klare opfattelse, at kun MVG kan levere et multi-probe målesystem, som kan opfylde de ovenstående specifikationer, for så vidt angår dimensioner (størrelse og vægt), frekvenser og hastighed.

MVG kan levere løsning med en øvre frekvens på 18 GHz og den maksimale dimension af den cirkulære proberamme er 4.2 m, hvilket tillader en antennestørrelse på 2.0 m og endda større. MVGs løsninger kan alene anskaffes via MVG direkte.

Under projektet skal desuden anskaffes yderligere 3 test-faciliteter, hvor der dog vurderes at være mere end én mulig leverandør, hvorfor disse er sendt i åbent EU-udbud.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
23/01/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: MVG Industries SAS
Postadresse: 13 rue du Zéphyr
By: Villejust
NUTS-kode: FR101
Postnummer: 91140
Land: Frankrig
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 311 000.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over tildeling af en kontrakt:

Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Klage over direkte tildeling:

Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/01/2020

Send til en kollega

0.046