23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 027-063179
Offentliggjort
07.02.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Energinet

Vindere

(07.02.2020)
Grid Solutions SAS
IMMEUBLE LE GALILÉE 51 ESPLANADE, DU GÉNÉRAL DE GAULLE
92907 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Support og vedligeholdelse samt videreudvikling af NOIS-systemet


Energinet

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Energinet
CVR-nummer: 28980671
Postadresse: Tonne Kjærsvej 65
By: Fredericia
NUTS-kode: DK032
Postnummer: 7000
Land: Danmark
E-mail: procurement@energinet.dk
Telefon: +45 70102244

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.energinet.dk/tenders

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=ENERGINET

I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Support og vedligeholdelse samt videreudvikling af NOIS-systemet

Sagsnr.: 20/01257
II.1.2) Hoved-CPV-kode
72600000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Energinet har sammen med de Nordiske TSO'er et behov for at foretage indkøb af support og vedligeholdelse samt videreudvikling af NOIS-systemet, som er et fælles Nordisk Operational Information System. Indkøbet vurderes at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i EU-direktiv 2014/25/EU art. 50, litra c vedrørende beskyttelse af eksklusive rettigheder af den oprindelige leverandør, hvorfor Energinet og nordiske TSO'er agter at indgå aftale med GE Grid Solution Sas herom, uden forudgående udbud. Indkøb af ydelserne er strengt nødvendige for opretholdelse af det nordiske marked, som er forretningskritisk.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Energinet har sammen med de Nordiske TSO'er et behov for at foretage indkøb af support og vedligeholdelse samt videreudvikling af NOIS-systemet, som er et fælles Nordisk Operational Information System. Indkøbet vurderes at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i EU-direktiv 2014/25/EU art. 50, litra c vedrørende beskyttelse af eksklusive rettigheder af den oprindelige leverandør, hvorfor Energinet og nordiske TSO'er agter at indgå aftale med GE Grid Solution Sas herom, uden forudgående udbud. Indkøb af ydelserne er strengt nødvendige for opretholdelse af det nordiske marked, som er forretningskritisk. Da et fælles nordisk NOIS-system skulle findes, var det ikke muligt at anskaffe et standard-produkt på markedet, der kunne opfylde de nordiske TSO'ers behov til dette system, da et sådan system ikke eksisterede. NOIS-systemet blev derfor udviklet som et proprietær system for at opfylde de nødvendige behov til systemet. Kildekoden til systemet er ejet af GE Grid Solution Sas, og Energinet har ikke adgang til ændringer heri uden at dette sker gennem GE Grid Solution Sas. På den baggrund anser Energinet det for nødvendigt at foretage indkøb af support og vedligeholde samt videreudvikling af NOIS-systemet hos GE Grid Solution Sas uden forudgående udbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Energinet har sammen med de Nordiske TSO'er et behov for at foretage indkøb af support og vedligeholdelse samt videreudvikling af NOIS-systemet, som er et fælles Nordisk Operational Information System. Indkøbet vurderes at være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i EU-direktiv 2014/25/EU art. 50, litra c vedrørende beskyttelse af eksklusive rettigheder af den oprindelige leverandør, hvorfor Energinet og nordiske TSO'er agter at indgå aftale med GE Grid Solution Sas herom, uden forudgående udbud. Indkøb af ydelserne er strengt nødvendige for opretholdelse af det nordiske marked, som er forretningskritisk. Da et fælles nordisk NOIS-system skulle findes, var det ikke muligt at anskaffe et standard-produkt på markedet, der kunne opfylde de nordiske TSO'ers behov til dette system, da et sådan system ikke eksisterede. NOIS-systemet blev derfor udviklet som et proprietær system for at opfylde de nødvendige behov til systemet. Kildekoden til systemet er ejet af GE Grid Solution Sas, og Energinet har ikke adgang til ændringer heri uden at dette sker gennem GE Grid Solution Sas. På den baggrund anser Energinet det for nødvendigt at foretage indkøb af support og vedligeholde samt videreudvikling af NOIS-systemet hos GE Grid Solution Sas uden forudgående udbud.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2015/S 249-456102

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
05/02/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Grid Solutions SAS
CVR-nummer: R.C.S. Paris B 389 191 800 (1992B13923)
Postadresse: IMMEUBLE LE GALILÉE 51 ESPLANADE, DU GÉNÉRAL DE GAULLE
By: PARIS LA DEFENSE CEDEX
NUTS-kode: FR
Postnummer: 92907
Land: Frankrig
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 2 500 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 490 000.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus - Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt;

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale;

4) inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (i de tilfælde hvor ordregiver har fulgt proceduren i § 4 i Lov om Klagenævnet for Udbud). Energinet følger proceduren i Klagenævnslovens § 4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk.1, nr. 2.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/02/2020

Send til en kollega

0.063